Pranciškoniškas prakartėlių konkursas

Artėjant šv. Kalėdoms ir minint pirmosios Šv. Pranciškaus prakartėlės Greccio miestelyje 800-tų metų sukaktį, esate kviečiami dalyvauti jau aštuntajame pranciškoniškame prakartėlių konkurse „Pasitik kūdikėlį Jėzų su [...]

Pranciškoniškas prakartėlių konkursas2023-11-13T21:05:23+02:00

Šv. Pranciškaus Asyžiečio šventės Kretingoje, Vilniuje

Spalio 3 – 4 d. Kretingoje ir Vilniuje vyks Šv. Pranciškaus Asyžiečio šventės. Programoje - Švč. Sakrameto adoracija, Valandų liturgijos vakarinė, Rožinio malda, Šv. Mišios, Šv. Pranciškaus Tranzito minėjimas, gyvūnų palaiminimas [...]

Šv. Pranciškaus Asyžiečio šventės Kretingoje, Vilniuje2023-11-06T13:16:14+02:00

Pakutuvėnų Šv. Antano Paduviečio bažnyčiai – 80 metų!

Rugsėjo 24 d. Pakutuvėnai šventė bažnyčios 80-ties metų šventinimo sukaktį. Diena buvo kupina šilumos, džiaugsmo, vilties, pokalbių, naujų ar seniai matytų draugų... O svarbiausia – kupina Viešpaties malonės. Dalinamės šventės akimirkomis [...]

Pakutuvėnų Šv. Antano Paduviečio bažnyčiai – 80 metų!2023-11-06T13:11:47+02:00

Pašventintas Šv. Stanislovo koplytstulpis Vismalduose

Rugp­jū­čio 26 die­ną Ža­rė­nų se­niū­ni­jo­je, Vis­mal­dų kai­me, bu­vo pa­šven­tin­tas koplytstulpis, ku­ria­me pa­vaiz­duo­tas Ža­rė­nų pa­ra­pi­jos glo­bė­jas šv. vys­ku­pas Sta­nis­lo­vas. Už Vismaldų kai­mo gy­ven­to­jus ir čia gy­ve­nu­sius au­ko­tos šv. Mi­šios [...]

Pašventintas Šv. Stanislovo koplytstulpis Vismalduose2023-09-02T14:12:44+02:00

LRT projektas „Broliai ir sesės”

Br. Astijus Kungys OFM birželio mėn. su LRT televizijos komanda, vadovaujama žurnalisto Edmundo Jakilaičio, vyko į kariaujančią Ukrainą ir dalyvavo filmuojant naują LRT projektą „Broliai ir sesės”. „Broliai ir sesės“ [...]

LRT projektas „Broliai ir sesės”2023-08-23T12:20:21+02:00
Go to Top