Norime pranešti ir pasidžiaugti, kad kovo 16 d., šeštadienį, 12 val. Vilniaus Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčioje br. Edvinui Jurgučiui OFM bus suteikti diakono šventimai. Šventimus teiks Panevėžio vyskupas ordinaras J.E. Linas Vodopjanovas OFM.
Kviečiame dalyvauti šventimų iškilmėje ir palydėti br. Edviną malda.
Po šv. Mišių – vaišės trečio aukšto galerijoje.🙂