LIETUVOS ŠV. KAZIMIERO PROVINCIJOS KURIJOS KONTAKTAI

Oficialus pavadinimas:
„Mažesniųjų brolių ordino Lietuvos Šv. Kazimiero provincijos kurija“

Buveinės adresas:
Maironio g. 10, LT-01124, Vilnius

Įmonės kodas: 292078070

Sąskaitų numeriai:
LT744010041800022327, AB Luminor bankas;
LT257044060005882989, AB SEB bankas

Telefonas: +370 674 66448
El. paštas: info@ofm.lt

Provincijos ministras
Evaldas Darulis OFM
El. paštas: br.evaldas@gmail.com

Provincijos sekretorius
Juozapas Marija Žukauskas OFM
El. paštas: br.juozapas@gmail.com

Provincijos ekonomas

Andrius Dobrovolskas OFM
El. paštas: br.andrius@gmail.com

Sekretoriaus pavaduotoja,
komunikacijos koordinatorė
Violeta Osteikienė
El. paštas: komunikacija@ofm.lt
Tel.: +370 674 66 448

Kontaktai žiniasklaidai

Dėl interviu su Mažesniųjų brolių ordino Lietuvos Šv. Kazimiero provincijos ministru Evaldu Daruliu OFM ar kitais mažesniaisiais broliais, dėl filmavimų pranciškonų vienuolynuose ir parapijose prašome derinti su provincijos komunikacijos koordinatore.

Provincijos komunikacijos koordinatorė –
Violeta Osteikienė

Telefonas: +370 674 66448

Elektroninis paštas: komunikacija@ofm.lt