Lapkričio 18 – 19 d. Toronto Prisikėlimo parapija švęs 70 – ties metų jubiliejų!
Per 70 Prisikėlimo parapijos gyvavimo metų čia tarnavę broliai ir kartu su jais parapiją kūrę ir puoselėję žmonės sugebėjo perduoti ir skleisti ne tik Bažnyčios mokymą, bet ir lietuviškos kultūros dvasią.
Džiaugiamės kartu su broliais Augustinu, Raimundu, Jonu, visais parapijiečiais gražia sukaktimi.
Jūsų parapijos liudijama meilė Lietuvai – tiek darbu, tiek veikla – davė įstabių vaisių ir užaugino ne vieną gražaus jaunimo kartą.
Dievo palaimos Prisikėlimo parapijos žmonėms!