Spalio 3 – 4 d. Kretingoje ir Vilniuje vyks Šv. Pranciškaus Asyžiečio šventės. Programoje – Švč. Sakrameto adoracija, Valandų liturgijos vakarinė, Rožinio malda, Šv. Mišios, Šv. Pranciškaus Tranzito minėjimas, gyvūnų palaiminimas šventoriuje ir agapė.

Išsamesnę švenčių programą rasite parapijų internetiniuose puslapiuose –

https://kretingospranciskonai.lt/  ir bernardinuparapija.lt