Pranciškoniškosios šeimos konferencijos kreipimasis:

Brangūs broliai ir seserys,

tegul Viešpats suteikia jums ramybę!

Rašome jums iš Asyžiaus, kur susirinkome mūsų Serafiškojo Tėvo iškilmių proga, kad pasidalytume su jumis didžiule dovana ir privilegija, kurią Šventasis Tėvas norėjo mums suteikti Kalėdų 800-ųjų metinių proga Greccio mieste. Čia šventasis Pranciškus norėjo paminėti Viešpaties gimimą, pradedant prakartėle ir baigiant Eucharistijos Šventimu, kur Jėzus Kristus apsireiškia duonoje ir vyne.

2023 m. balandžio 17 d. Šventajam Tėvui pateikėme šią peticiją:

„Siekdami skatinti tikinčiųjų dvasinį atsinaujinimą ir pagausinti malonės gyvenimą, prašome, kad nuo 2023 m. gruodžio 8 d. Švenčiausiosios Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo iškilmės, iki 2024 m. vasario 2 d., Viešpaties Jėzaus Kristaus Paukojimo šventės, tikintieji įprastomis sąlygomis gautų visuotinius atlaidus, lankydami pranciškoniškų šeimų valdomas bažnyčias visame pasaulyje ir sustodami maldoje prie jose įrengtų prakartėlių. Taip pat tie, kurie serga ir negali dalyvauti fiziškai, taip pat gali pasinaudoti visuotinių atlaidų dovana, aukodami savo kančias Viešpačiui ar atlikdami pamaldumo praktikas.“.

Apaštališkoji Penitenciarija palankiai priėmė prašymą ir suteikė teisę jį viešai paskelbti.

Todėl visose mums patikėtose bažnyčiose,
kuriose vykdoma pastoracinė priežiūra,
visi tikintieji galės įprastomis sąlygomis
gauti visuotinius atlaidus
nuo 2023 m. gruodžio 8 d. iki 2024 m. vasario 2 d.

Prašome dalytis šia „privilegija“ visose mūsų vietovėse, kuri puikiai atitinka ypatingą ryšį, užsimezgusį tarp šventojo Pranciškaus ir Bažnyčios, kai jis prašė popiežiaus atlaidų tiems, kurie lankėsi Porciunkulėje; tikimės, kad tai bus bendrystės ir dvasinio atsinaujinimo proga kiekvienam broliui ir seseriai visoje pranciškoniškoje šeimoje.

Tegul Viešpats veda jūsų žingsnius ir suteikia jums savo gailestingumą!

Jūsų generaliniai ministrai ir prezidentas:

Massimo Fusarelli OFM
Tibor Kauser OFS
Frances Duncan OFS
Carlos Alberto Trovarelli OFM
Roberto Genuin OFMCap