Provincija 2016-12-09T12:14:02+00:00

Mažesniųjų Brolių Ordino Lietuvos Šv. Kazimiero Provincija

Mažesniųjų brolių ordino Lietuvos Šv. Kazimiero provincija nepriklausomos provincijos statusą atgavo 2004 m. Provincijai priklauso šeši mažesniųjų brolių vienuolynai Lietuvoje – Kretingoje, Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Pakutuvėnuose ir Kryžių kalne – bei vienas vienuolynas Kenebunkporte, (JAV) ir Toronte (Kanadoje). Broliai pranciškonai aptarnauja 5 parapijas. Keturios iš jų yra įsikūrusios prie vienuolynų.

Provincijai priklauso 36 amžinųjų įžadų broliai, iš kurių 33 yra kunigai, 2 – diakonai, o vienas tiesiog džiaugiasi būdamas broliu.

Iš Lietuvos Šv. Kazimiero provincijos yra kilę du pranciškonai vyskupai. Vienas iš jų, vyskupas emeritas tėvas Paulius Baltakis OFM, gyvena Kenebunkporto vienuolyne, o vyskupas brolis Linas Vodopjanovas OFM tapo Panevėžio vyskupijos ganytoju.

Mažesniųjų brolių ordino Lietuvos Šv. Kazimiero provincijai vadovauja kas šešerius metus nacionalinėje rinkimų kapituloje išrenkamas provincijos ministras. Jam padeda definitorių komanda.

Dabartinė Lietuvos Šv. Kazimiero provincijos vadovybė

Provincijos ministras Algirdas Malakauskis OFM

Provincijos viceministras ir sekretorius Andrius Nenėnas OFM

Provincijos ekonomas Evaldas Darulis OFM

Definitoriai:
Julius Sasnauskas OFM
Gediminas Numgaudis OFM
Evaldas Darulis OFM
Andrius Dobrovolskas OFM

Provincijos delegatas Šiaurės Amerikai:Jonas Šileika OFM

Rekvizitai:

Mažesniųjų brolių ordino Lietuvos Šv. Kazimiero provincija
Buveinės adresas: Maironio g. 10, LT-01124, Vilnius
Įmonės kodas: 192094999
Sąskaitos numeris: LT537044060005358879, AB SEB bankas

Tinklalapis: www.ofm.lt