Mažesniųjų Brolių Ordino Lietuvos Šv. Kazimiero Provincija

Mažesniųjų brolių ordino Lietuvos Šv. Kazimiero provincija nepriklausomos provincijos statusą atgavo 2004 m. Provincijai priklauso šeši mažesniųjų brolių vienuolynai Lietuvoje – Kretingoje, Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Pakutuvėnuose ir Kryžių kalne – taip pat vienuolynas Kenebunke, (JAV) ir Toronte (Kanadoje). Broliai pranciškonai aptarnauja 5 parapijas. Keturios iš jų yra įsikūrusios prie vienuolynų.

Provincijai priklauso 32 amžinųjų įžadų broliai, iš kurių 29 yra kunigai, du diakonai ir vienas brolis.

Iš Lietuvos šv. Kazimiero provincijos yra kilę du pranciškonai vyskupai. Tai vyskupas tėvas Paulius Baltakis OFM (1925-2019) ir vyskupas brolis Linas Vodopjanovas OFM, šiuo metu Panevėžio vyskupijos ordinaras.

Mažesniųjų brolių ordino Lietuvos šv. Kazimiero provincijai vadovauja kas šešerius metus nacionalinėje rinkimų kapituloje išrenkamas provincijos ministras. Jam padeda keturių definitorių – patarėjų komanda.

Dabartinė Lietuvos šv. Kazimiero provincijos vadovybė

Provincijos ministras Evaldas Darulis OFM

Provincijos viceministras  Andrius Nenėnas OFM

Provincijos sekretorius Juozapas Marija Žukauskas OFM

Provincijos ekonomas Andrius Dobrovolskas OFM

Definitoriai:
Tomas Žymantas OFM
Andrius Dobrovolskas OFM

Paulius Bytautas OFM
Alvydas Virbalis OFM

Provincijos delegatas Šiaurės Amerikai:Algirdas Malakauskis OFM

Rekvizitai:

Mažesniųjų brolių ordino Lietuvos Šv. Kazimiero provincija
Buveinės adresas: Maironio g. 10, LT-01124, Vilnius
Įmonės kodas: 192094999
Sąskaitos numeris: LT537044060005358879, AB SEB bankas

Tinklalapis: www.ofm.lt