Provincija2020-03-02T20:08:43+02:00

Mažesniųjų Brolių Ordino Lietuvos Šv. Kazimiero Provincija

Mažesniųjų brolių ordino Lietuvos Šv. Kazimiero provincija nepriklausomos provincijos statusą atgavo 2004 m. Provincijai priklauso šeši mažesniųjų brolių vienuolynai Lietuvoje – Kretingoje, Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Pakutuvėnuose ir Kryžių kalne – taip pat vienuolynas Kenebunke, (JAV) ir Toronte (Kanadoje). Broliai pranciškonai aptarnauja 5 parapijas. Keturios iš jų yra įsikūrusios prie vienuolynų.

Provincijai priklauso 36 amžinųjų įžadų broliai, iš kurių 32 yra kunigai, du diakonai ir du broliai.

Iš Lietuvos šv. Kazimiero provincijos yra kilę du pranciškonai vyskupai. Tai vyskupas tėvas Paulius Baltakis OFM (1925-2019) ir vyskupas brolis Linas Vodopjanovas OFM, šiuo metu Panevėžio vyskupijos ordinaras.

Mažesniųjų brolių ordino Lietuvos šv. Kazimiero provincijai vadovauja kas šešerius metus nacionalinėje rinkimų kapituloje išrenkamas provincijos ministras. Jam padeda keturių definitorių – patarėjų komanda.

Dabartinė Lietuvos šv. Kazimiero provincijos vadovybė

Provincijos ministras Algirdas Malakauskis OFM

Provincijos viceministras ir sekretorius Andrius Nenėnas OFM

Provincijos ekonomas Evaldas Darulis OFM

Definitoriai:
Paulius Saulius Bytautas OFM
Evaldas Darulis OFM
Astijus Kungys OFM
Gediminas Numgaudis OFM

Provincijos delegatas Šiaurės Amerikai:
 Jonas Šileika OFM

Rekvizitai:

Mažesniųjų brolių ordino Lietuvos Šv. Kazimiero provincija
Buveinės adresas: Maironio g. 10, LT-01124, Vilnius
Įmonės kodas: 192094999
Sąskaitos numeris: LT537044060005358879, AB SEB bankas

Tinklalapis: www.ofm.lt