Švč. Nekaltosios Mergelės Marijos tarnaitės

Švč. Nekaltosios Mergelės Marijos tarnaičių kongregacija (PAMI) yra neabituota, popiežiaus teisių, įkurta 1878 m. Lenkijoje kapucino pal. tėvo Honorato. Kongregacijos tikslas – religinių žinių skleidimas tarp vaikų ir jaunimo, krikščioniškos sąžinės formavimas bei dalyvavimas Bažnyčios sielovadoje savo aplinkoje, o ypač kaimo vietovėse. Kongregacijos charizma – paslėptas gyvenimas sekant Jėzaus ir Marijos pavyzdžiu Nazarete ir džiugus tarnavimas kitiems, skaitant laiko ženklus.

Seserys darbuojasi Lenkijoje, Šiaurės Amerikoje, Centrinėje Afrikoje (Ruandoje, Konge), Prancūzijoje, Italijoje, Latvijoje, Baltarusijoje ir Lietuvoje. Lietuvos provincija įkurta 1923 m. vasario 8 dieną, o šios provincijos įsteigėja – motina Margarita Rimkevičaitė. Iki 1940 m. seserys įsteigė ir sėkmingai dirbo Mergaičių amatų ir namų ruošos mokyklose Panevėžyje, Tauragėje, Rokiškyje, o taip pat Žemės ūkio mokykloje Adakave, vaikų darželiuose Palangoje ir Panevėžyje, Mergaičių globos namuose Kaune bei vaikų prieglaudoje Girėnuose. 1940 m. tarybinei valdžiai okupavus Lietuvą buvo nacionalizuoti vienuolijai priklausantys pastatai, seserys išvarytos iš nuosavų namų, atleistos iš įstaigų. Tuo laiku daug seserų dirbo parapijose vargonininkėmis, procesijų vadovėmis, slapta ruošė vaikus, jaunimą bei suaugusiuosius sakramentams, organizavo katalikiškus renginius.

Atkūrus Nepriklausomybę 1993 m. seserys atgavo centrinius namus Panevėžyje. Šiuo metu veikia Panevėžyje, Vilniuje, Kaune, Palangoje, Palendriuose, Šilalėje ir Druskininkuose.

Daugiau apie Švč. Nekaltosios Mergelės Marijos tarnaites sužinoti galite aplankę jų vienuolynus Panevėžyje (Sodų g. 10), Vilniuje (Švarioji g. 3b) arba paskambinę mob. telefonu +370 698 57780 (vyresnioji Jolita Šarkaitė).

Vilniuje

Panevėžyje