Mažesniųjų brolių konventualų ordinas

Atskiras Mažesniųjų brolių konventualų ordinas susiformavo 1517 metais. Pirmieji Lietuvoje įsikūrę pranciškonai nepriėmė ordine vykusios observantų reformos ir prisijungė prie Mažesniųjų brolių konventualų ordino. Po 1517 m. Lietuvos pranciškonų konventualų konventai sudarė atskirą vikariatą Bohemijos-Lenkijos provincijoje (nuo 1626 m. Lietuvos-Rusijos provincijoje). 1686 m. įkurta savarankiška Lietuvos Šv. Kazimiero provincija (centras – Vilniaus konventas). Visi vienuolynai likviduoti po 1863 m. sukilimo.

Konventualai turėjo didelių nuopelnų Lietuvos bažnyčiai ir mokslui. Kartu su dominikonais buvę pirmieji katalikybės skleidėjai šalyje, vėliau jie aktyviai kovojo su protestantais, rengė viešus religinius disputus, Vilniaus miestelėnams ir didikams skaitė teologinio turinio konferencijas, o XVIII-XIX a. pasižymėjo skleisdami Švč. M. Marijos Nekalto Prasidėjimo kultą. Sakė pamokslus įvairiomis kalbomis, taip pat ir lietuviškai.

Nuo 1995 m. pranciškonai konventualai atnaujino veiklą Lietuvoje. Šiuo metu jie veikia Vilniuje, Klaipėdoje ir Medininkuose.

Daugiau apie mažesniuosius brolius konventualus sužinoti galite internetinėje svetainėje: www.pranciskonai.lt