Bernardinės – Šv. Pranciškaus Asyžiečio trečiojo reguliariojo ordino seserys

bernardinesTai pirmoji Lietuvoje įkurta pranciškonių seserų vienuolija. Jų pavadinimas kilo iš Mažesniųjų brolių ordiną reformavusio šv. Bernardino Sieniečio. Seserys įsikūrė dar Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje, praėjus nedaug laiko po Lietuvos krikšto.

Seserys bernardinės susikūrė Italijoje iš pasauliečių moterų, kurios priklausė Trečiajam ordinui. Vienuolijos įkūrėja – palaimintoji Angelina de Marsciano. Išsilavinusios ir turtingos moterys palikdavo patogų gyvenimą ir išeidavo slaugyti raupsuotųjų, maro aukų, dalinti vargšams maistą. Šios moterys nueidavo ten, kur kartais nedrįsdavo eiti net vyrai. Šios pasaulietės tretininkės pradėjo gyventi kartu, kad išlaikytų bendrą dvasią ir atlaikytų spaudimą, kurį darė jų šeimos.

Seserys bernardinės į LDK atkeliavo kartu su pranciškonais observantais. Jos gyveno Vilniuje, Užupyje, ir ateidavo melstis į dabartinę Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčią. Leonui Sapiegai tapus LDK kancleriu, jis savo žiemos rezidenciją perleido bernardinėms, šalia pastatydamas Šv. arkangelo Mykolo bažnyčią.

Seserys bernardinės negalėjo išsilaikyti atsidėjusios vien maldai ir kontempliacijai, todėl dar gyvendamos Užupyje užsiėmė liturginių rūbų siuvimu ir siuvinėjimu. Persikėlus į Šv. arkangelo Mykolo konventą, taip pat buvo pradėtas organizuoti vaikų darželis, o vėliau ilgai gyvavo ir mergaičių amatų mokykla, kadangi dauguma seserų buvo išsilavinusios ir galėjo dalintis savo žiniomis. Mergaitės buvo mokomos rašto ir namų apyvokos darbų. Seserų veiklą skaudžiai paveikė ir nutraukė carinės Rusijos vykdytas vienuolynų uždarymas po 1863 m. sukilimo.

Tačiau 1921 metais pal. vyskupo Jurgio Matulaičio kvietimu iš Krokuvos kontempliatyvaus seserų bernardinių vienuolyno į Vilnių buvo išsiųstos 5 seserys, kad atkurtų bernardines ten, kur jos be pertraukos gyveno daugiau nei tris šimtus metų. Vyskupas Jurgis Matulaitis pasistengė, kad seserys vėl galėtų turėti vaikų darželį, priimti kandidates. Jo dėka nuo tarpukario iki dabar bernardinių istorija Lietuvoje tęsiasi.

Šiuo metu seserys bernardinės gyvena Vilniaus rajone esančioje Rudaminoje. Jos yra atsidėjusios kontempliatyviai maldai ir atgailai bei gailestingumo darbams.

Daugiau apie šv. Pranciškaus Asyžiečio trečiojo reguliariojo ordino seseris bernardines galima sužinoti aplankius jų vienuolyną Rudaminoje (Parko g. 7), paskambinus bendruoju telefonu (8 5) 232 08 32 arba parašius el. paštu: jurgitaruda@gmail.com.