Dvasinės ir pastoracinės asistencijos Pasauliečių pranciškonų ordinui Statutas2017-09-28T15:51:01+02:00

Dvasinės ir pastoracinės asistencijos Pasauliečių pranciškonų ordinui Statutas