Ordinas 2016-12-09T09:15:45+00:00

Kas yra Mažesniųjų brolių ordinas?

Mažesniųjų brolių ordinas veikia visuose žemynuose ir jam priklauso apie 13700 amžinųjų įžadų brolių. Ordiną sudaro 103 savarankiškos provincijos, pavaldžios kas šešerius metus renkamam Mažesniųjų brolių ordino generaliniam ministrui ir generaliniams definitoriams, kurie dirba Romoje esančioje generalinėje kurijoje.

2015 m. Generalinėje kapituloje Mažesniųjų brolių ordino generaliniu ministru išrinktas br. kun. Michael Anthony Perry OFM.

Mažesniųjų brolių ordino generalinis ministras ir generaliniai definitoriai

Generalinis ministras

Michael Perry OFM

Generalinis vikaras

Julio César Bunader OFM

Generalinis definitorius

Ignacio Ceja OFM

Atsakingas už Lotynų Amerikos pranciškonų konferenciją (UCLAF)

Generalinis definitorius

Nicodeme Kibuzehose OFM

Atsakingas už Afrikos pranciškonų konferenciją

Generalinis definitorius

Lóránt Orosz OFM

Atsakingas už Europos mažesniųjų brolių sandraugą (UFME)

Generalinis definitorius

Ivan Sesar OFM

Atsakingas už Europos mažesniųjų brolių sandraugą (UFME)

Generalinis definitorius

Lino Gregorio Redoblado OFM

Atsakingas už Azijos ir Okeanijos pranciškonų konferenciją (FACO)

Generalinis definitorius

Valmir Ramos OFM

Atsakingas už Lotynų Amerikos pranciškonų konferenciją (UCLAF)

Generalinis definitorius

Antonio Scabio OFM

Atsakingas už Europos mažesniųjų brolių sandraugą (UFME)

Generalinis definitorius

Caoimhín Ó Laoide OFM

Atsakingas už Angliškai kalbančių provincijų konferenciją (ESC)

Mažesniųjų brolių ordino Generalinė kurija

Curia Generale dei Frati Minori

Via S. Maria Mediatrice 25, 00165 Roma, Italia
Tel. +39 06 684 919
El. paštas: secgen@ofm.org
Tinklalapis: www.ofm.org