Vilniaus brolija 2018-09-10T08:13:31+00:00

ŠV. PRANCIŠKAUS IR ŠV. BERNARDINO VIENUOLYNAS

Vilniuje pranciškonai observantai (bernardinai) prie Vilnelės įsikūrė dar 1469 m. Juos pasikvietė Lietuvos didysis kunigaikštis ir Lenkijos karalius Kazimieras Jogailaitis.

Pirmoji Bernardinų bažnyčia Vilniuje greičiausiai buvo medinė, Šv. Bernardino Sieniečio titulo (sudegė 1475 m.) Apie 1490 m. bernardinai pasistatė naują mūrinę bažnyčią. Deja, 1500 m. dėl konstrukcinių klaidų didelę jos dalį teko išardyti, kadangi nusėdo pamatas, sienose atsirado plyšių, pradėjo griūti skliautai. Trečioji bažnyčia toje pačioje vietoje pastatyta 1506-1516 m. ir konsekruota Šv. Pranciškaus Asyžiečio titulu. XVI a. Vilnių lankę keliautojai rašė apie naująją Bernardinų bažnyčią, kad tai vienas didžiausių ir puošniausių pastatų mieste.

Prie vienuolyno 1814 m. įkurta Šv. Pranciškaus Asyžiečio parapija. Po 1863 m. sukilimo vienuolynas carinės valdžios buvo uždarytas, vienuoliai išvaryti, o parapija perduota dieceziniams kunigams. Sovietinė valdžia 1949 m. bažnyčią visai uždarė, o parapiją perkėlė į Šv. Onos bažnyčią.

Po sovietinės okupacijos 1994 m. į Šv. Pranciškaus Asyžiečio (Bernardinų) bažnyčios griuvėsius vėl sugrįžo broliai pranciškonai, o 2001 m. oficialiai atkurtas Šv. Pranciškaus ir Šv. Bernardino vienuolynas bei istorinė Šv. Pranciškaus Asyžiečio parapija. Nuo 2007 m. į Vilnių perkelta ir Mažesniųjų brolių ordino Lietuvos Šv. Kazimiero provincijos kurija.

andrius-nenenas-ofm

Andrius Nenėnas OFM

Brolis kunigas Andrius Nenėnas OFM amžinuosius įžadus Mažesniųjų brolių ordine davė 2004 metais, o į kunigus buvo įšventintas 2006 metais. Jis yra suvalkietis, kilęs iš Vilkaviškio, ūkininkų šeimos.

Brolis Andrius visada uoliai tarnauja parapijoje, ruošdamas vaikus ir jaunimą sakramentams bei atlikdamas kitus patarnavimus. Jis taip pat yra pranciškoniškojo jaunimo bei pasauliečių pranciškonų dvasinis asistentas.

Laisvalaikiu brolis Andrius mėgsta jodinėti žirgais, dirbti žemės ūkio darbus kaime ir leisti laiką gamtoje.

julius-sasnauskas-ofmJulius Sasnauskas OFM

Brolis kunigas Julius Sasnauskas OFM amžinuosius įžadus Mažesniųjų brolių ordine davė 1992 metais, o į kunigus buvo įšventintas 1995 metais.

Brolis Julius buvo aktyvus rezistencijos ir Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio dalyvis. Šalia kunigo tarnystės jis didelį dėmesį skiria Evangelijos ir krikščioniškos minties sklaidai žiniasklaidoje ir yra Katalikų radijo „Mažosios studijos“ direktorius bei vyr. redaktorius. Brolis Julius yra rašytojas publicistas, išleidęs ne vieną postilių rinkinį ir Senojo Testamento meditacijas „Kaip buvo pradžioje…“. Brolis Julius yra vertinamas rekolekcijų vedėjas ir nuodėmklausys.

Laisvalaikiu brolis Julius domisi LDK ir pranciškonų istorija, organizuoja ekskursijas po buvusias LDK žemes Baltarusijoje, istorines vietas Lenkijoje.

evaldas-darulis-ofmEvaldas Darulis OFM

Brolis kunigas Evaldas Darulis OFM amžinuosius įžadus Mažesniųjų brolių ordine davė 2000 metais, o į kunigus buvo įšventintas 2002 metais. Brolis Evaldas yra kilęs iš Ukmergės.

Brolis Evaldas jau daug metų dirba su onkologiniais ligoniais, veda savitarpio pagalbos grupeles, rekolekcijas. Jis yra buvęs Kretingos, o šiuo metu – Vilniaus Šv. Pranciškaus Asyžiečio parapijos klebonas.

Brolis Evaldas yra Europos skautas, be galo mėgstantis būti gamtoje, džiaugtis Viešpaties kūrinija. Jis labai gerai pažįsta gyvūnų ir augalų rūšis, lengvai prasimaitintų laukinėje gamtoje. Brolis Evaldas yra bėgikas entuziastas, kasmet dalyvaujantis pranciškonų organizuojamame „Vilties bėgime“.

Ramūnas Mizgiris OFM

ramunas-mizgiris-ofmBrolis kunigas Ramūnas Mizgiris OFM amžinuosius įžadus Mažesniųjų brolių ordine davė 1999 metais, o kunigu įšventintas 2001 metais. Jis yra kilęs iš Kretingos, praktikuojančių katalikų šeimos.

Brolis Ramūnas domisi Bažnyčios istorija, Bažnyčios Tėvų raštais ir kita krikščioniška literatūra, skelbia sekmadienio homilijas interneto dienraščiuose. Pasak jo, internetas šiandien yra svarbi vieta, kur galima pasidalyti Dievo žodžiu. Brolis Ramūnas yra žinomas nuodėmklausys ir dvasios tėvas. Brolis Ramūnas daug laiko skiria asmeninei maldai, domisi liturgija.

arunas-peskaitis-ofmArūnas Peškaitis OFM

Brolis kunigas Arūnas Pranciškus Peškaitis OFM amžinuosius įžadus Mažesniųjų brolių ordine davė 2004 metais, o į kunigus buvo įšventintas 2005 metais. Brolis Arūnas užaugo ateistų šeimoje ir įtikėjo jau būdamas suaugęs ir baigęs psichologijos studijas.

Brolis Arūnas yra buvęs Vilniaus Šv. Pranciškaus Asyžiečio parapijos klebonu, jau dešimt metų dirba Lukiškių kalėjimo nuteistųjų iki gyvos galvos kapelionu, yra interneto dienraščio „Bernardinai.lt“ dvasinis asistentas, pats rašo straipsnius ir veda „Mažosios studijos“ radijo laidas.

Laisvalaikiu brolis Arūnas organizuoja „Pax et Bonum“ muzikos festivalį bei rašo eilėraščius. Jis yra išleidęs poezijos knygelę „Bandymai“. Taip pat „Alma litera“ yra išleidusi brolio Arūno autobiografinių pasakojimų rinkinį „Posūkis“.

rolandas-taucius-ofmRolandas Taučius OFM

Brolis kunigas Rolandas Taučius OFM amžinuosius įžadus Mažesniųjų brolių ordine davė 2014 metais, o į kunigus buvo įšventintas 2015 metais. Jis yra žemaitis, gimęs Skuode ir užaugęs Mažeikiuose.

Brolis Rolandas yra jaunas kunigas, kaip savo didžiausią tarnystę matantis klausyklą – būti tarpininku tarp Dievo ir žmogaus, statyti gailestingumo tiltus. Jis taip pat didelį dėmesį skiria vaikų ir jų tėvelių katechezėms. Brolis Rolandas taip pat lanko nuteistuosius iki gyvos galvos Pravieniškių pataisos namuose.

Laisvalaikiu broliui Rolandui patinka lankytis klasikinės muzikos koncertuose, keliauti, jis domisi istorija ir mėgsta gaminti desertus. Jis pats save vadina „pyragų ir saldumynų ministru“.

algirdas-malakauskis-ofmAlgirdas Malakauskis OFM

Brolis kunigas Algirdas Malakauskis OFM amžinuosius įžadus Mažesniųjų brolių ordine davė 2001 metais, o į kunigus buvo įšventintas 2002 metais. Brolis Algirdas yra žemaitis, kilęs iš Telšių.

Daug metų brolis Algirdas buvo Lietuvos pranciškoniškojo jaunimo brolijos nacionalinis dvasinis asistentas, o dabar yra Lietuvos Šv. Kazimiero provincijos ministras, atsakingas už visus Lietuvos mažesniuosius brolius.

Brolio Algirdo aistra yra kelionės, ypač kelionės jūra ir pėsčiųjų žygiai po šiaurę. Jis yra burlaiviu apiplaukęs Europos žemyną. Taip pat broliui Algirdui patinka bėgioti ir dalyvauti mėgėjų bėgimo varžybose.

VILNIAUS ŠV. PRANCIŠKAUS ASYŽIEČIO PARAPIJA

Oficialus pavadinimas: Vilniaus Šv. Pranciškaus Asyžiečio parapija
Registracijos adresas: Maironio g. 10, LT-01124, Vilnius
Įmonės kodas 192051599
Sąskaita: LT307300010133439118, Swedbank AB

Vadovas Evaldas Darulis OFM, klebonas
Telefonas: +370 615 79796

Tinklalapis: http://www.bernardinuparapija.lt

Raštinės darbo laikas
I – IV  13.00–17.00 val.

V     9.00–12.00 val.

Valstybinių švenčių metu raštinė nedirba.
Raštinės telefono nr.: +370 616 01159
El. paštas: info@bernardinai.lt

Šv. Mišios

Pirmadieniais, antradieniais:  7.30 val.
Trečiadieniais, ketvirtadieniais, penktadieniais:  7.30 val. ir 18.00 val.
Šeštadieniais: 9.00 val. ir 18.00 val.
Sekmadieniais: 9.00 val. (anglų k.)  10.30 val., 13.00 val. ir 17.00 val.

Švč. Sakramento adoracija

Penktadieniais  17.00 – 18.00 val.

Išpažinčių klausoma

Penktadieniais: 8.10 – 8.45 val. ir 17.00 – 17.30 val.
Šeštadieniais: 17.30 – 18.00 val.
Sekmadieniais: 10.00 – 10.30 val.,  12.30 – 13.00 val. ir  16.30 – 17.00 val.

Oficialus pavadinimas: Šv. Pranciškaus ir šv. Bernardino vienuolynas

Registracijos adresas: Maironio g. 10, LT-01124 Vilnius
Įmonės kodas: 192095229
Sąskaitos numeris: LT857044060001543390, AB SEB bankas
Vadovas Andrius Nenėnas OFM, gvardijonas

Telefonas: +370 616 83092
El. paštas: sekretorius@ofm.lt, nenenuks@yahoo.it