Vilniaus brolija2022-10-14T13:06:56+02:00

ŠV. PRANCIŠKAUS IR ŠV. BERNARDINO VIENUOLYNAS

Vilniuje pranciškonai observantai (bernardinai) prie Vilnelės įsikūrė dar 1469 m. Juos pasikvietė Lietuvos didysis kunigaikštis ir Lenkijos karalius Kazimieras Jogailaitis.

Pirmoji Bernardinų bažnyčia Vilniuje greičiausiai buvo medinė, Šv. Bernardino Sieniečio titulo (sudegė 1475 m.) Apie 1490 m. bernardinai pasistatė naują mūrinę bažnyčią. Deja, 1500 m. dėl konstrukcinių klaidų didelę jos dalį teko išardyti, kadangi nusėdo pamatas, sienose atsirado plyšių, pradėjo griūti skliautai. Trečioji bažnyčia toje pačioje vietoje pastatyta 1506-1516 m. ir konsekruota Šv. Pranciškaus Asyžiečio titulu. XVI a. Vilnių lankę keliautojai rašė apie naująją Bernardinų bažnyčią, kad tai vienas didžiausių ir puošniausių pastatų mieste.

Prie vienuolyno 1814 m. įkurta Šv. Pranciškaus Asyžiečio parapija. Po 1863 m. sukilimo vienuolynas carinės valdžios buvo uždarytas, vienuoliai išvaryti, o parapija perduota dieceziniams kunigams. Sovietinė valdžia 1949 m. bažnyčią visai uždarė, o parapiją perkėlė į Šv. Onos bažnyčią.

Po sovietinės okupacijos 1994 m. į Šv. Pranciškaus Asyžiečio (Bernardinų) bažnyčios griuvėsius vėl sugrįžo broliai pranciškonai, o 2001 m. oficialiai atkurtas Šv. Pranciškaus ir Šv. Bernardino vienuolynas bei istorinė Šv. Pranciškaus Asyžiečio parapija. Nuo 2007 m. į Vilnių perkelta ir Mažesniųjų brolių ordino Lietuvos Šv. Kazimiero provincijos kurija.

andrius-nenenas-ofm

Andrius Nenėnas OFM

Brolis kunigas Andrius Nenėnas OFM amžinuosius įžadus Mažesniųjų brolių ordine davė 2004 metais, o į kunigus buvo įšventintas 2006 metais. Jis yra suvalkietis, kilęs iš Vilkaviškio, ūkininkų šeimos.

Brolis Andrius yra Vilniaus Šv. Pranciškaus Asyžiečio parapijos klebonas, Šv. Kazimiero provincijos viceministras (provincijolo pavaduotojas).

Laisvalaikiu brolis Andrius mėgsta jodinėti žirgais, dirbti žemės ūkio darbus kaime ir leisti laiką gamtoje.

Julius Sasnauskas OFM

Brolis kunigas Julius Sasnauskas OFM amžinuosius įžadus Mažesniųjų brolių ordine davė 1992 metais, o į kunigus buvo įšventintas 1995 metais.

Brolis Julius buvo aktyvus rezistencijos ir Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio dalyvis. Šalia kunigo tarnystės jis didelį dėmesį skiria Evangelijos ir krikščioniškos minties sklaidai žiniasklaidoje ir yra Katalikų radijo „Mažosios studijos“ direktorius bei vyr. redaktorius. Brolis Julius yra rašytojas publicistas, išleidęs ne vieną postilių rinkinį, Senojo Testamento meditacijas „Kaip buvo pradžioje…“.

Laisvalaikiu brolis Julius domisi LDK ir pranciškonų istorija, sakraliniu menu, organizuoja ekskursijas po buvusias LDK žemes Baltarusijoje, Latvijoje, istorines vietas Lenkijoje, kolekcionuoja istorines nuotraukas, atvirukus.

Juozapas Marija Žukauskas OFM 

Brolis kunigas Juozapas Marija Žukauskas OFM amžinuosius įžadus Mažesniųjų brolių ordine davė 2000 metais ir tais pačiais metais tapo kunigu. Jis yra kilęs iš Šiaulių. Kaip sako pats brolis, yra aukštaičių kilimo, žemaičių auklėjimo.

Brolis Juozapas Marija didelį dėmesį skiria ligonių sielovadai ir Klaipėdos universitete yra baigęs dvasinio konsultavimo magistrantūros studijas. Šiuo metu brolis Juozapas Marija tarnauja Vilniuje, yra Vilniaus Šv. Pranciškaus Asyžiečio parapijos vikaras, Vilniaus Jaupros brolijos dvasinis asistentas, Vilniaus Šv. Juozapo mokyklos kapelionas, Lietuvos Šv. Kazimiero provincijos sekretorius.

Brolis Juozapas Marija bendradarbiauja su leidykla „Magnificat vaikams“ ir yra parašęs knygelę vaikams „Trijų karalių kelionė“ bei sukūręs stalo žaidimą vaikams „Eželio žaidimas“. Broliui Juozapui Marijai patinka filmuoti ir skelbti Evangeliją pasitelkiant šiuolaikines technologijas. Laisvalaikiu jis mėgsta sportuoti, šaudyti iš lanko, lankytis koncertuose.

Ramūnas Mizgiris OFM

ramunas-mizgiris-ofm

Brolis kunigas Ramūnas Mizgiris OFM amžinuosius įžadus Mažesniųjų brolių ordine davė 1999 metais, o kunigu įšventintas 2001 metais. Jis yra kilęs iš Kretingos, praktikuojančių katalikų šeimos.

Brolis Ramūnas domisi Bažnyčios istorija, Bažnyčios Tėvų raštais ir kita krikščioniška literatūra, skelbia sekmadienio homilijas interneto dienraščiuose. Pasak jo, internetas šiandien yra svarbi vieta, kur galima pasidalyti Dievo žodžiu. Brolis Ramūnas yra žinomas nuodėmklausys ir dvasios tėvas, rekolekcijų vedėjas. Jis daug laiko skiria asmeninei maldai, domisi liturgija.

Šiuo metu brolis Ramūnas tarnauja Vilniaus Bernardinų parapijoje, yra Vilniaus regiono pasauliečių pranciškonų brolijos dvasinis asistentas.

arunas-peskaitis-ofmArūnas Peškaitis OFM

Brolis kunigas Arūnas Pranciškus Peškaitis OFM amžinuosius įžadus Mažesniųjų brolių ordine davė 2004 metais, o į kunigus buvo įšventintas 2005 metais. Brolis Arūnas užaugo ateistų šeimoje ir įtikėjo jau būdamas suaugęs ir baigęs psichologijos studijas.

Brolis Arūnas nuo 2006 metų dirbo Lukiškių kalėjimo nuteistųjų iki gyvos galvos kapelionu, įvykus reorganizacijai ir kalėjimą uždarius tęsia šią sielovadą lankydamas kalinius asmeniškai. Brolis Arūnas taip pat yra interneto dienraščio „Bernardinai.lt“ dvasinis asistentas, rašo straipsnius ir veda „Mažosios studijos“ radijo laidas.

Laisvalaikiu brolis Arūnas organizuoja šventinius koncertus Bernardinų parapijoje ir rašo eilėraščius. Jis yra išleidęs poezijos knygas „Bandymai“ ir „Pamatymai”. Taip pat „Alma litera“ yra išleidusi brolio Arūno autobiografinių pasakojimų rinkinį „Posūkis“.

Šiuo metu brolis Arūnas yra Vilniaus vienuolyno gvardijonas, Bernardinų parapijos vikaras.

Evaldas Darulis OFM 

Brolis kunigas Evaldas Darulis OFM amžinuosius įžadus Mažesniųjų brolių ordine davė 2000 metais, o į kunigus buvo įšventintas 2002 metais. Jis yra kilęs iš Ukmergės.

Brolis Evaldas šiuo metu yra Lietuvos Šv. Kazimiero provincijos ministras, atsakingas už visus Lietuvos mažesniuosius brolius.

Brolis Evaldas priklauso Europos skautams, labai mėgsta būti gamtoje, džiaugtis Viešpaties kūrinija, jo celėje gyvena dvi katės. Jis gerai pažįsta gyvūnų, augalų ir grybų rūšis, lengvai prasimaitintų laukinėje gamtoje. Brolis Evaldas yra ultramaratonininkas, kasmet dalyvaujantis pranciškonų organizuojamame „Vilties bėgime“ ir kitose varžybose.

Algirdas Malakauskis OFM

Brolis kunigas Algirdas Malakauskis OFM amžinuosius įžadus Mažesniųjų brolių ordine davė 2001 metais, o į kunigus buvo įšventintas 2002 metais. Brolis Algirdas yra žemaitis, kilęs iš Telšių.

Daug metų brolis Algis buvo Lietuvos Jaupros brolijos nacionalinis dvasinis asistentas, šešis metus buvo Lietuvos Šv. Kazimiero provincijos ministru, o 2022 metai br. Algiui bus Sabato metai, jis juos praleis Šventosios Žemės kustodijoje, Izraelyje.

Edvinas Jurgutis OFM

Brolis Edvinas Jurgutis OFM yra kilęs iš Kretingos. Šiuo metu jis studijuoja Šv. Juozapo kunigų seminarijoje, yra Vilniaus Jaupra brolijos dvasinis asistentas, ruošia jaunuolius Sutvirtinimo sakramentui, o vaikus pirmajai Komunijai Vilniaus Bernardinų bažnyčioje.

Brolis Edvinas priklauso Europos skautams, tad dalį savo laisvo laiko praleidžia gamtoje su jaunaisiais skautais.

Pijus Štangvaltas OFM

Brolis Pijus Štangvaltas yra kilęs iš Tauragės. Šiuo metu priklauso Vilniaus brolijai ir yra Justice and peace and integrity of creation koordinatorius Lietuvoje.

Laisvalaikiu broliui Pijui patinka žvejoti ir melstis.

VILNIAUS ŠV. PRANCIŠKAUS ASYŽIEČIO PARAPIJA

Oficialus pavadinimas: Vilniaus Šv. Pranciškaus Asyžiečio parapija
Registracijos adresas: Maironio g. 10, LT-01124, Vilnius
Įmonės kodas 192051599
Sąskaita: LT307300010133439118, Swedbank AB

Vadovas br. Andrius Nenėnas OFM, klebonas
Telefonas: +370 616 83092

Tinklalapis: http://www.bernardinuparapija.lt

Raštinės darbo laikas
I – IV  13.00–17.00 val.

V     9.00–12.00 val.

Valstybinių švenčių metu raštinė nedirba.
Raštinės telefono nr.: +370 616 01159
El. paštas: rastinebernardinai@gmail.com

Šv. Mišios

Pirmadieniais: 12.00 val.   antradieniais:  7.30 val.
Trečiadieniais, ketvirtadieniais, penktadieniais:  7.30 val. ir 18.00 val.
Šeštadieniais: 9.00 val. ir 18.00 val.
Sekmadieniais: 9.00 val. (anglų k.)  10.30 val., 13.00 val. ir 17.00 val.

Švč. Sakramento adoracija

Penktadieniais  17.00 – 18.00 val.

Išpažinčių klausoma

Penktadieniais: 17.30 – 18.00 val.
Šeštadieniais: 17.30 – 18.00 val.
Sekmadieniais: 10.00 – 10.30 val.,  12.30 – 13.00 val. ir  16.30 – 17.00 val.

Oficialus pavadinimas: Šv. Pranciškaus ir šv. Bernardino vienuolynas

Registracijos adresas: Maironio g. 10, LT-01124 Vilnius
Įmonės kodas: 192095229
Sąskaitos numeris: LT857044060001543390, AB SEB bankas
Vadovas Arūnas Peškaitis OFM, gvardijonas

Telefonas: +370 687 87998
El. paštas: sekretorius@ofm.lt; arunas.peskaitis@gmail.com