Šiaulių brolija 2017-11-13T14:01:58+00:00

MAŽESNIŲJŲ BROLIŲ ORDINO LIETUVOS ŠV. KAZIMIERO PROVINCIJOS KRYŽIŲ KALNO VIENUOLYNAS

Rašytiniuose šaltiniuose Kryžių kalnas pirmąkart paminėtas XIX a. viduryje: „Vienas iš Jurgaičių gyventojų 1847 m. sunkiai sirgdamas Dievui pažadėjo, kad, jei nuo ligos gyvas liks, tai ant to kalno pastatys kryžių. Atsitiko taip, kad anas pagijo kryžių ten statydamas. Kaip tiktai toji žinia išplito tarp žmonių, taip per tris metus iš tolimesnių kaimų tiek daug kryžių čia privežė ir pastatė, kad jų skaitlingumą dabar matome“.

Sovietmečiu Kryžių kalnas tapo plačiai žinomu, netgi užsienyje, kovos už tikėjimo laisvę simboliu. Juo labiau stengėsi okupantų valdžia kalną sunaikinti, netgi su žeme sulyginti, juo labiau jis klestėjo. Juo labiau buvo stengiamasi užgniaužti kryžių statymą, juo daugiau jų čia buvo statoma. Sunkiais okupacijos dešimtmečiais ypač atsiskleidė kryžiaus, kaip stiprybės ir vilties šaltinio, prasmė. Kryžių kalnas buvo pramintas lietuviškąja Golgota.

Popiežius Jonas Paulius II, 1993 metų rudenį, teprabėgus kelioms savaitėms nuo jo kelionės po Lietuvą, lankydamasis Italijoje, La Vernos kalno pranciškonų vienuolyne,  pasakė, jog Europoje yra du ypatingi kalnai – La Vernos kalnas ir Kryžių kalnas – ir tarp šių kalnų turi būti nutiestas tiltas. Jis paragino brolius pranciškonus pastatyti prie Kryžių kalno vienuolyną. Pranciškonai veikiai atsiliepė į popiežiaus paraginimą. Pastatą, stovintį 300 metrų nuo Kryžių kalno, statyti padėjo Toskanos provincijos broliai pranciškonai. Jis iškilmingai pašventintas 2000 metų liepos 8 dieną.

andrius-dobrovolskis-ofmAndrius Dobrovolskas OFM

Brolis kunigas Andrius Dobrovolskas OFM amžinuosius įžadus Mažesniųjų brolių ordine davė 1999 metais, o į kunigus buvo įšventintas 2001 metais. Jis yra kilęs iš Vilniaus.
Brolis Andrius daug laiko skiria maldai ir meditacijai, didelį dėmesį teikia sakramentų teikimui. Jis yra vienas iš provincijos definitorių. Laisvalaikiu brolis Andrius domisi sveika gyvensena, bėgioja, o gyvendamas JAV yra du kartus dalyvavęs maratono varžybose ir nubėgęs pilną maratono distanciją.

Mykolas Marija Letkauskas OFM

mykolas-letkauskas-ofmBrolis kunigas Mykolas Marija Letkauskas OFM amžinuosius įžadus Mažesniųjų brolių ordine davė dar pogrindyje – 1988 metais, o į kunigus buvo įšventintas dvejais metais anksčiau – 1986-aisiais. Jis yra kilęs iš Panevėžio.
Sovietmečiu brolis Mykolas yra dirbęs misionieriumi Almatoje, Kazachstane. Jis buvo vienas iš nedaugelio kunigų, kurie mažesniesiems broliams grįžus į Kretingą prisijungė prie brolijos.

severinas-holocheris-ofmSeverin Armin Holocher OFM

Brolis kunigas Severinas Holocher OFM amžinuosius įžadus Mažesniųjų brolių ordine davė 1965 metais, o į kunigus buvo įšventintas 1967 metais. Jis yra vokietis, tačiau atvyko gyventi į Lietuvą, kad padėtų atkurti Lietuvos Šv. Kazimiero provinciją.
Tėvas Severinas yra puikus ugdytojas, todėl ilgus metus buvo Kauno kunigų seminarijos dvasios tėvas, o šiuo metu yra pranciškonų naujokų vicemagistras. Tėvas Severinas yra mylimas nuodėmklausys ir rekolekcijų vedėjas, pranciškoniškų šaltinių žinovas. Jis domisi vardų kilme ir reikšmėmis.

Šv. Mišios aukojamos:

Šeštadieniais, sekmadieniais ir privalomų švenčių dienomis – 11:00 val., o darbo dienomis – 18:00 val.

Už mirusius meldžiamės šeštadieniais, už gyvuosius – sekmadieniais.

Krikšto ir santuokos sakramentai neteikiami.

Oficialus pavadinimas: Mažesniųjų brolių ordino Lietuvos Šv. Kazimiero provincijos Kryžių kalno vienuolynas
Registracijos adresas: Jurgaičių k., Meškuičių sen., LT-81439 Šiaulių r.

Įmonės kodas: 192076442
Sąskaitos nr.: LT244010044200071917, AB DNB bankas

Vadovas Andrius Dobrovolskas, gvardijonas
Bendrasis telefonas: +370 415 27733
Gvardijono telefonas: +370 698 44769
Noviciato tel. nr.: +370 684 49941
El. paštas: brandrius@gmail.com