Pakutuvėnų brolija2020-09-04T16:24:38+02:00

MAŽESNIŲJŲ BROLIŲ ORDINO LIETUVOS ŠV. KAZIMIERO PROVINCIJOS PAKUTUVĖNŲ ŠV. ANTANO PADUVIEČIO VIENUOLYNAS

Pakutuvėnų vienuolyno ir „Susitaikinimo sodybos“ istorija prasidėjo neilgai trukus po mažesniųjų brolių sugrįžimo iš pogrindžio. Dar 1991 m. br. Gediminas Numgaudis OFM pasiūlė, kad Pakutuvėnuose galėtų būti brolių noviciato vieta. 1991 metų birželio 14 dieną pirmieji brolių pranciškonų naujokai nuvyko į Pakutuvėnus rekolekcijoms. 1995 metais, gavus Telšių vyskupo J. E. Antano Vaičiaus palaiminimą, Pakutuvėnų parapijos klebono pareigas iš Plungės klebono perėmė br. Gediminas Numgaudis OFM. Tais pačiais metais Kretingos Pranciškoniškojo jaunimo tarnyba 50-čiai metų išsinuomojo 50 ha žemės aplinkui Šv. Antano Paduviečio bažnyčią Pakutuvėnuose ir ėmė kurti „Susitaikinimo sodybą“, kad suteiktų žmonėms galimybę pabūti vienumoje, per bendrą darbą, maldą ir poilsį atstatyti santykius su savimi, Dievu ir aplinkiniais.

Vasaromis Pakutuvėnuose pradėtos rengti įvairios stovyklos. Kretingos Pranciškoniškojo jaunimo tarnyba jau daugybę metų organizuoja stovyklas šeimoms, jaunimui, šlovintojams, Pranciškaus draugams. Į šias stovyklas susirenka šimtai dalyvių iš visos Lietuvos. Nuo 1995 metų organizuojamos šeimų stovyklos buvo pirmasis tokio pobūdžio bandymas Lietuvoje ir turėjo didelę įtaką Lietuvos šeimų dvasiniam prabudimui.

2007 m. Pakutuvėnų infrastruktūrai vystyti, bendruomenės bei stovyklų reikalams palaikyti įkurta VšĮ „Susitaikinimo sodyba“, kurią įsteigė brolių pranciškonų vienuolynas, Plungės savivaldybė ir Kretingos Pranciškoniškojo jaunimo tarnyba.

Alvydas Virbalis OFM

Brolis kunigas Alvydas Virbalis OFM amžinuosius įžadus Mažesniųjų brolių ordine davė 2007 metais, o į kunigus buvo įšventintas 2009 metais. Jis yra žemaitis, kilęs iš Kretingos. 

Brolis Alvydas yra Pranciškonų gimnazijos direktorius ir rūpinasi katalikišku jaunimo ugdymu.

Laisvalaikiu broliui Alvydui patinka groti būgnais ir akustine gitara, keliauti. Studijuodamas Anglijoje jis iš kitataučių studentų išmoko daug įdomių receptų, todėl kartais nustebina brolius skaniais patiekalais.

matas-jurevicius-ofmMatas Jurevičius OFM

Brolis kunigas Matas Jurevičius OFM amžinuosius įžadus Mažesniųjų brolių ordine davė dar pogrindyje – 1988 metais, o metais anksčiau buvo įšventintas į kunigus. Jis yra kilęs iš Kauno.

Šiuo metu jis gyvena atsidėjęs maldai ir nuodėmklausio tarnystei.

Oficialus pavadinimas: Pakutuvėnų Šv. Antano Paduviečio parapija

Registracijos adresas: Minijos g. 22, Pakutuvėnų k.,  Šateikių sen.,  LT-90390  Plungės raj.
Įmonės kodas: 191277314
Sąskaitos numeris: LT274010041800167994, AB DNB bankas

Vadovas Antanas Blužas, klebonas
Telefonas: +370 698 05526
El. paštas: antanasofm@gmail.com

Pirmadienis

Dykumos diena – svečiai nepriimami

Antradienis

  7.00 val. – Rytmetinė malda

13.00 val. – Dieninė malda

17.30 val. – Rožinis

18.00 val. – Šv. Mišios

Trečiadienis

  7.00 val. – Rytmetinė malda

13.00 – Dieninė malda

17.30 val. – Rožinis

18.00 val. – Šv. Mišios

Ketvirtadienis

  7.00 val. – Rytmetinė malda

13.00 val. – Dieninė malda

17.30 val. – Rožinis

18.00 val. – Šv. Mišios

Penktadienis

  7.00 val. – Rytmetinė malda

13.00 val. – Dieninė malda

17.30 val. – Rožinis

18.00 val. – Šv. Mišios

Po šv. Mišių – šlovinimo ir liudijimų vakaras

Šeštadienis

  8.00 val. – Rytmetinė malda

13.00 val. – Dieninė malda

17.30 val. – Rožinis

18:00 val. – Šv.Mišios

Sekmadienis

  8.00 val. – Rytmetinė malda

12.00 val. – Sumos Šv. Mišios

Po šv. Mišių 13.30 val. – agapė, žirnių košė su šilta arbata

Oficialus pavadinimas: Mažesniųjų brolių ordino Lietuvos Šv. Kazimiero provincijos Pakutuvėnų Šv. Antano Paduviečio vienuolynas

Registracijos adresas: Pakutuvėnų k., Šateikių sen., LT-90027, Plungės r. sav.
Įmonės kodas: 300098499
Sąskaitos nr.: LT087044060005107004, AB SEB bankas

Vadovas Antanas Blužas OFM, vyresnysis
Telefonas: +370 698 05526
El. paštas: antanasofm@gmail.com