Kretingos brolija2020-09-04T16:18:25+02:00

MAŽESNIŲJŲ BROLIŲ ORDINO LIETUVOS ŠV. KAZIMIERO PROVINCIJOS KRETINGOS APREIŠKIMO VIENUOLYNAS

1602 m.  brolius pranciškonus į Kretingą pakvietė tuometinis Žemaičių seniūnas, Lietuvos didysis etmonas Jonas Karolis Chodkevičius. Įsikūrus pranciškonams, Kretinga tapo priešakiniu katalikybės postu protestantiškos Prūsijos pasienyje. Istoriniai šaltiniai liudija, kad, broliams pradėjus savo veiklą, protestantiškos šeimos viena po kitos pradėjo grįžti prie katalikybės. Krikštytis čia atvykdavo ne tik Kretingos ir Palangos apylinkių žmonės, tačiau ir Klaipėdos, Kuršo krašto šeimos. Jonas Karolis Chodkevičius, matydamas, kad bernardinų darbas vaisingas, paliepė dvaro valdytojui Kunickiui pastatyti mūrinę bažnyčią ir vienuolyno rūmus. Statybos prasidėjo 1605 metais, vienuolynas buvo baigtas 1610-aisiais, o bažnyčia užbaigta 1617 m.

Kretinga buvo kuriama kaip katalikų miestas. Pagal miesto valdymo nuostatus, jame gyventi ir statyti bažnyčias galėjo tik katalikai. Jie galėjo nesitenkinti pranciškonų bažnyčia ir pasistatyti savo, tačiau ilgą laiką, praktiškai iki šių dienų, užtenka vienos mažesniųjų brolių bažnyčios.

Po 1863 m. sukilimo, kai rusų valdžia pradėjo uždarinėti katalikų vienuolynus (kadangi kunigai ir vienuoliai rėmė sukilimą), Kretingos vienuolynas buvo paliktas neuždarytas, kadangi buvo pačiame didžiulės Rusijos imperijos pakraštyje ir pavojaus valdžiai nekėlė. Į vienuolyną buvo suvežti visi vienuoliai, kurie dėl fizinės negalios ar senyvo amžiaus nebetiko pastoraciniam darbui parapijose. Taigi Kretingos vienuolynas buvo paverstas savotiška senelių ir neįgaliųjų prieglauda, todėl veikė iki pat XX a. pradžios.

Klestėjimo laikotarpiu reikėtų laikyti tarpukarį, kai atsikūrus pranciškonų vienuolijai Kretinga buvo tapusi Lietuvos provincijos dvasiniu ir administraciniu centru. Tuo metu vienuolių skaičius išaugo ir, pavyzdžiui, 1928 metais čia gyveno 23 broliai. Brolių veiklą čia sustabdė sovietinė okupacija, tačiau Kretinga buvo pirmoji vieta, į kurią po pusės šimtmečio iš pogrindžio sugrįžo mažesnieji broliai, 1989 m. lapkričio 19 dieną atgautoje Viešpaties Apreiškimo Švč. M. Marijai bažnyčioje aukoję pirmąsias šv. Mišias.

Gediminas Numgaudis OFM

Brolis kunigas Gediminas Numgaudis OFM amžinuosius įžadus Mažesniųjų brolių ordine davė 1994 metais ir tais pačiais metais buvo įšventintas į kunigus. Jis yra žemaitis, kilęs iš Kretingos.

Brolis Gediminas visoje Lietuvoje yra žinomas pamokslininkas ir evangelizacijų organizatorius, daugelį metų gyvenęs Pakutuvėnuose ir vedęs katalikiškas vasaros stovyklas. Šiuo metu jis yra Kretingos Apreiškimo vienuolyno vyresnysis, drauge su Telšių vyskupija organizuoja „Palaiminimų šeštadienius“. Brolis Gediminas palaiko artimą draugystę su mesijiniais žydais, skatina dvasinį lietuvių ir žydų tautų susitaikymą.

Brolis Gediminas domisi kinu ir fotografija, kartu su režisieriumi Audriumi Stoniu kūrė filmą apie Krikšto sakramentą „Avinėlio vartai“.

tomas-zymantas-ofmTomas Žymantas OFM

Brolis kunigas Tomas Žymantas OFM amžinuosius įžadus Mažesniųjų brolių ordine davė 2004 metais, o kunigu įšventintas 2007 metais. Brolis Tomas yra Žemaitis, kilęs iš Telšių.

Brolis Tomas jau daug metų aktyviai dirba su jaunimu, šiuo metu yra Kretingos Pranciškonų gimnazijos kapelionas.

Broliui Tomui labai patinka keliauti ir fotografuoti, todėl dažnai jį galima sutikti su fotoaparatu rankose. Brolis Tomas labai myli gyvūnus, ilgą laiką celėje augino net dvi kates.

Astijus Kungys OFM

Brolis kunigas Astijus Kungys OFM amžinuosius įžadus Mažesniųjų brolių ordine davė dar pogrindyje – 1989 metais ir buvo vienas iš pirmųjų brolių, sugrįžusių iš pogrindžio į Kretingą. Tais pačiais metais jis tapo ir kunigu. Brolis Astijus yra kilęs iš netoliese Kretingos esančių Vydmantų.

Brolis Astijus visada didžiausią dėmesį skyrė evangelizacijai, inicijavo krikščioniškas stovyklas, misijas, skelbė Evangeliją pasitelkdamas žiniasklaidą. Devynerius metus jis buvo Lietuvos Šv. Kazimiero provincijos ministras. Šiuo metu jis yra Kretingos ir Tūbausių parapijų klebonas.

Laisvalaikiu broliui Astijui patinka bendrauti su žmonėmis, žiūrėti serialus. Brolis Astijus domisi Lietuvos ir užsienio politika, istorija.

bernardas-belickas-ofmBernardas Belickas OFM

Brolis diakonas Bernardas Belickas OFM amžinuosius įžadus Mažesniųjų brolių ordine davė 1999 metais, o diakonu įšventintas 2001 metais. Brolis Bernardas yra kilęs iš Birštono, o jo brolis Aušvydas Belickas yra kunigas.

Brolis Bernardas daugelį metų gyvena Kretingoje ir yra visų kretingiškių mylimas brolis, atsakingas už piligrimų sielovadą, žinomas už savo atsidavimą ir jautrumą laidojant mirusiuosius. Brolis Bernardas rašo eiles ir yra išleidęs poezijos knygelę „Taip priėjo gyvenimas“. Jį galima sutikti daugelyje Kretingoje vykstančių kultūros renginių.

Carlo Bertagnin OFM

Brolis Carlo Bertagnin OFM amžinuosius įžadus Mažesniųjų brolių ordine davė 1997 metais Italijoje, tačiau nuo 2000-ųjų metų gyvena Lietuvoje.

Jis daug laiko skiria asmeniniam santykiui su žmonėmis, už ką visų yra labai mylimas. Brolis Carlo yra labai kūrybinga ir meniška asmenybė – tapo ikonas ir jau daugelį metų veda ikonografijos kursus, įrašinėja vokalo partijas giesmių albumuose, gieda vienuolių chore, kuria scenografijas pagrindiniams katalikiškiems renginiams Lietuvoje.

Laisvalaikiu broliui Carlo patinka šeimininkauti virtuvėje, gaminti broliams itališkus patiekalus. Jis taip pat yra krikščioniškos muzikos žinovas.

Rolandas Taučius OFM

Brolis kunigas Rolandas Taučius OFM amžinuosius įžadus Mažesniųjų brolių ordine davė 2014 metais, o į kunigus buvo įšventintas 2015 metais. Jis yra žemaitis, gimęs Skuode ir užaugęs Mažeikiuose.

Brolis Rolandas yra jaunas kunigas, kaip savo didžiausią tarnystę matantis klausyklą – būti tarpininku tarp Dievo ir žmogaus, statyti gailestingumo tiltus. Šiuo metu jis tarnauja Kretingos parapijoje.

Laisvalaikiu broliui Rolandui patinka lankytis klasikinės muzikos koncertuose, keliauti, jis domisi istorija ir mėgsta gaminti desertus. Jis pats save vadina „pyragų ir saldumynų ministru“.

KRETINGOS VIEŠPATIES APREIŠKIMO ŠVČ. MERGELEI MARIJAI PARAPIJA

Registracijos adresas: Vilniaus g. 2, LT-97125 Kretinga
Įmonės kodas 190769729
Sąskaitos numeris: LT904010041800022330, AB DNB bankas

Vadovas: Astijus Kungys OFM, klebonas
Telefonas: +370 698 31954
Tinklalapis: http://kretingospranciskonai.lt

Raštinės darbo laikas

Kasdien nuo 9.00 iki 19.00 val.

Pietų pertrauka nuo 13.00 iki 15.00 val.

Sekmadieniais nuo 8.00 iki 14.00 val.

Raštinės telefonai: 8 445 76373 ir mob. 8 686 30227

El. paštas: kretingosparapija@gmail.com

Šv. Mišios

Pirmadieniais – penktadieniais:  7.00 val. ir 18.00 val

Šeštadieniais: 8.00 val. ir 18.00 val.

Sekmadieniais: 8.00 val., 10.30 val., 12.30 val., 18.00 val

Valandų liturgija

Pirmadieniais – šeštadieniais: 17.30 val. Kankinių koplyčioje

Švč. Sakramento Adoracija

Ketvirtadieniais: nuo 7.30 iki 18.00 val

Išpažinčių klausoma

Visų šv. Mišių metu.

Oficialus pavadinimas: Mažesniųjų brolių ordino Lietuvos Šv. Kazimiero provincijos Kretingos Apreiškimo vienuolynas

Registracijos adresas: Vilniaus g. 2, LT-97125 Kretinga
Įmonės kodas 191153971
Sąskaitos numeris: LT044010041800032317, AB DNB bankas

Vadovas Gediminas Numgaudis OFM, gvardijonas
Tinklalapis: http://kretingospranciskonai.lt
Telefonas: +370 698 35096
El. paštas: bruolis@hotmail.com