Kretingos brolija 2018-09-10T08:14:11+00:00

MAŽESNIŲJŲ BROLIŲ ORDINO LIETUVOS ŠV. KAZIMIERO PROVINCIJOS KRETINGOS APREIŠKIMO VIENUOLYNAS

1602 m.  brolius pranciškonus į Kretingą pakvietė tuometinis Žemaičių seniūnas, Lietuvos didysis etmonas Jonas Karolis Chodkevičius. Įsikūrus pranciškonams, Kretinga tapo priešakiniu katalikybės postu protestantiškos Prūsijos pasienyje. Istoriniai šaltiniai liudija, kad, broliams pradėjus savo veiklą, protestantiškos šeimos viena po kitos pradėjo grįžti prie katalikybės. Krikštytis čia atvykdavo ne tik Kretingos ir Palangos apylinkių žmonės, tačiau ir Klaipėdos, Kuršo krašto šeimos. Jonas Karolis Chodkevičius, matydamas, kad bernardinų darbas vaisingas, paliepė dvaro valdytojui Kunickiui pastatyti mūrinę bažnyčią ir vienuolyno rūmus. Statybos prasidėjo 1605 metais, vienuolynas buvo baigtas 1610-aisiais, o bažnyčia užbaigta 1617 m.

Kretinga buvo kuriama kaip katalikų miestas. Pagal miesto valdymo nuostatus, jame gyventi ir statyti bažnyčias galėjo tik katalikai. Jie galėjo nesitenkinti pranciškonų bažnyčia ir pasistatyti savo, tačiau ilgą laiką, praktiškai iki šių dienų, užtenka vienos mažesniųjų brolių bažnyčios.

Po 1863 m. sukilimo, kai rusų valdžia pradėjo uždarinėti katalikų vienuolynus (kadangi kunigai ir vienuoliai rėmė sukilimą), Kretingos vienuolynas buvo paliktas neuždarytas, kadangi buvo pačiame didžiulės Rusijos imperijos pakraštyje ir pavojaus valdžiai nekėlė. Į vienuolyną buvo suvežti visi vienuoliai, kurie dėl fizinės negalios ar senyvo amžiaus nebetiko pastoraciniam darbui parapijose. Taigi Kretingos vienuolynas buvo paverstas savotiška senelių ir neįgaliųjų prieglauda, todėl veikė iki pat XX a. pradžios.

Klestėjimo laikotarpiu reikėtų laikyti tarpukarį, kai atsikūrus pranciškonų vienuolijai Kretinga buvo tapusi Lietuvos provincijos dvasiniu ir administraciniu centru. Tuo metu vienuolių skaičius išaugo ir, pavyzdžiui, 1928 metais čia gyveno 23 broliai. Brolių veiklą čia sustabdė sovietinė okupacija, tačiau Kretinga buvo pirmoji vieta, į kurią po pusės šimtmečio iš pogrindžio sugrįžo mažesnieji broliai, 1989 m. lapkričio 19 dieną atgautoje Viešpaties Apreiškimo Švč. M. Marijai bažnyčioje aukoję pirmąsias šv. Mišias.

jurdanas-statkus-ofm1Jurdanas Statkus OFM

Brolis kunigas Jurdanas Statkus OFM amžinuosius įžadus Mažesniųjų brolių ordine davė 1999 metais, o kunigu įšventintas 2001 metais. Brolis Jurdanas gimė Latvijoje, pačiame Lietuvos pasienyje, lietuvių šeimoje.

Brolis Jurdanas didelį dėmesį skiria pastoraciniam darbui parapijoje, yra pasauliečių pranciškonų ir pranciškoniškojo jaunimo dvasinis asistentas, daug laiko skiria asmeninei maldai.

Laisvalaikiu brolis Jurdanas domisi politika, kino filmais ir technologijomis.

tomas-zymantas-ofmTomas Žymantas OFM

Brolis kunigas Tomas Žymantas OFM amžinuosius įžadus Mažesniųjų brolių ordine davė 2004 metais, o kunigu įšventintas 2007 metais. Brolis Tomas yra Žemaitis, kilęs iš Telšių.

Brolis Tomas jau daug metų aktyviai dirba su jaunimu, šiuo metu yra Kretingos Pranciškonų gimnazijos kapelionas. Broliui Tomui taip pat artimas darbas su kaliniais, todėl gyvendamas Kaune ir Vilniuje jis reguliariai lankydavo nuteistuosius Pravieniškių pataisos namuose.

Broliui Tomui labai patinka keliauti ir fotografuoti, todėl dažnai jį galima sutikti su fotoaparatu rankose. Brolis Tomas labai myli gyvūnus, ilgą laiką celėje augino net dvi kates.

antanas-bluzas-ofmAntanas Blužas OFM

Brolis kunigas Antanas (Kęstutis) Blužas OFM amžinuosius įžadus Mažesniųjų brolių ordine davė 2007 metais, o kunigu įšventintas 2009 metais. Brolis Antanas yra kilęs iš Šiluvos, o jo brolis Gintaras Blužas taip pat yra kunigas.

Brolis Antanas Blužas aktyviai dirba su jaunimu ir yra pranciškoniškojo jaunimo bei pasauliečių pranciškonų nacionalinis dvasinis asistentas. Brolis Antanas kasmet organizuoja piligrimystes į Šventąją Žemę ir rūpinasi pranciškonų misijų Šventojoje Žemėje palaikymu.

Tarp daugelio tarnysčių randa laiko muzikai ir groja elektrine bei akustine gitaromis, važinėja į šlovinimus ir evangelizacijas visoje Lietuvoje.

antanas-grabnickas-ofmAntanas Grabnickas OFM

Brolis kunigas Antanas Grabnickas OFM amžinuosius įžadus Mažesniųjų brolių ordine davė dar pogrindyje – 1987 metais, o kunigu įšventintas 1985 metais. Jis yra kilęs iš Kauno.

Brolis Antanas Grabnickas buvo vienas iš nedaugelio kunigų, kurie mažesniesiems broliams grįžus į Kretingą prisijungė prie brolijos. Brolis Antanas jau daug metų yra pasauliečių pranciškonų dvasinis asistentas, atsidavęs tarnauja parapijoje.

Brolis Antanas labai domisi šventųjų gyvenimais, jam patinka dalyvauti piligriminiuose žygiuose ir kelionėse. Brolis Antanas domisi ir labai gerai žaidžia šachmatais.

arunas-brazauskas-ofmArūnas Brazauskas OFM

Brolis kunigas Arūnas Brazauskas OFM amžinuosius įžadus Mažesniųjų brolių ordine davė 2003 metais, o kunigu įšventintas 2004 metais. Jis yra suvalkietis, kilęs iš Vilkaviškio.

Brolis Arūnas daug dėmesio skiria darbui parapijoje, yra labai vertinamas nuodėmklausys, šiuo metu yra „Teisingumo, taikos ir kūrinijos apsaugos“ judėjimo koordinatorius Lietuvoje.

Brolis Arūnas labai domisi kino filmais, kompiuterinėmis technologijomis, automobiliais, aktyviai sportuoja.

bernardas-belickas-ofmBernardas Belickas OFM

Brolis diakonas Bernardas (Saulius) Belickas OFM amžinuosius įžadus Mažesniųjų brolių ordine davė 1999 metais, o diakonu įšventintas 2001 metais. Brolis Bernardas yra kilęs iš Birštono, o jo brolis Aušvydas Belickas yra kunigas.

Brolis Bernardas daugelį metų gyvena Kretingoje ir yra visų kretingiškių mylimas brolis, žinomas už savo atsidavimą ir jautrumą laidojant mirusiuosius. Brolis Bernardas rašo eiles ir yra išleidęs poezijos knygelę „Taip priėjo gyvenimas“. Jį galima sutikti daugelyje Kretingoje vykstančių kultūros renginių.

Carlo Bertagnin OFM

Nebūdamas kunigu nei diakonu, brolis Carlo daugiau laiko skiria asmeniniam santykiui su žmonėmis, už ką visų yra labai mylimas. Brolis Carlo ne tik yra labai ūkiškas, todėl puikiai tvarko vienuolyno, kuriame gyvena, buitį. Jis taip pat yra kūrybinga ir meniška asmenybė – įrašinėja vokalą giesmių albumuose, tapo ikonas ir veda ikonografijos kursus, buvo pagrindinis miuziklo „Klara – šviesa, apšvietusi pasaulį“ scenografas.
Laisvalaikiu broliui Carlo patinka suktis virtuvėje, gaminti broliams itališkus patiekalus. Jis taip pat yra krikščioniškos muzikos žinovas.

KRETINGOS VIEŠPATIES APREIŠKIMO ŠVČ. MERGELEI MARIJAI PARAPIJA

Registracijos adresas: Vilniaus g. 2, LT-97125 Kretinga
Įmonės kodas 190769729
Sąskaitos numeris: LT904010041800022330, AB DNB bankas

Vadovas: Antanas (Kęstutis) Blužas, klebonas
Telefonas: +370 698 05526 (klebonas),
Tinklalapis: http://kretingospranciskonai.lt

  

Raštinės darbo laikas

Kasdien nuo 9.00 iki 19.00 val.

Pietų pertrauka nuo 13.00 iki 15.00 val.

Sekmadieniais nuo 8.00 iki 14.00 val.

Raštinės telefonai: 8 445 76373 ir mob. 8 686 30227

El. paštas: kretingosparapija@gmail.com

Šv. Mišios

Pirmadieniais – penktadieniais:  7.00 val. ir 18.00 val

Šeštadieniais: 8.00 val. ir 18.00 val.

Sekmadieniais: 8.00 val., 10.30 val., 12.30 val., 18.00 val

Valandų liturgija

Pirmadieniais – šeštadieniais: 17.30 val. Kankinių koplyčioje

Švč. Sakramento Adoracija

Ketvirtadieniais: nuo 7.30 iki 18.00 val

Išpažinčių klausoma

Visų šv. Mišių metu.

Oficialus pavadinimas: Mažesniųjų brolių ordino Lietuvos Šv. Kazimiero provincijos Kretingos Apreiškimo vienuolynas

Registracijos adresas: Vilniaus g. 2, LT-97125 Kretinga
Įmonės kodas 191153971
Sąskaitos numeris: LT044010041800032317, AB DNB bankas
Vadovas Jurdanas Statkus OFM, gvardijonas
Tinklalapis: http://kretingospranciskonai.lt
Telefonas: +370 698 39934
El. paštas: jurdanass@gmail.com