Klaipėdos brolija 2018-03-26T13:54:02+00:00

MAŽESNIŲJŲ BROLIŲ ORDINO LIETUVOS ŠV. KAZIMIERO PROVINCIJOS KLAIPĖDOS ŠV. PRANCIŠKAUS ASYŽIEČIO VIENUOLYNAS

Broliui Benediktui Jurčiui OFM atėjus įkvėpimui, kad Klaipėdoje turėtų būti dirbama su onkologiniais ligoniais, 2005 m. pradėtas kurti pirmasis Lietuvoje vėžio liga sergančiųjų paramos ir informacijos centras. Klaipėdos miesto savivaldybės taryba broliams pranciškonams detaliuoju planu suformavo 2,3 ha sklypą šiaurinėje miesto dalyje, Labrenciškėse, prie Klaipėdos universitetinės ligoninės ir leido pagal panaudą juo naudotis.

2008 m. gegužės 11 d. pirmą kartą Klaipėdoje vyko akcija „Vilties bėgimas“, kurios tikslas buvo solidarumas su vėžiu sergančiais bei visuomenės dėmesio atkreipimas į šią problemą. „Vilties bėgimas“ jau tapo kasmet vykstančia tradicine solidarumo akcija.

2009 m. lapkričio 17 d. buvo pašventintas Šv. Pranciškaus onkologijos centro ir būsimos bažnyčios kertinis akmuo, o 2012 m. liepos 22 d. iškilmingai pašventinta Klaipėdos Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčia.

benediktas-jurcys-ofm1Benediktas Jurčys OFM

Brolis kunigas Benediktas (Sigitas) Jurčys OFM amžinuosius įžadus Mažesniųjų brolių ordine davė dar pogrindyje – 1986 metais ir buvo vienas iš Lietuvos Šv. Kazimiero provincijos atkūrėjų, inicijavęs brolių išėjimą iš pogrindžio. Jis tapo kunigu 1984 metais. Brolis Benediktas yra kilęs iš Klaipėdos. 
Sovietmečiu brolis Benediktas yra dirbęs misionieriumi Dušanbėje. Brolis Benediktas beveik dešimtmetį buvo Lietuvos Šv. Kazimiero provincijos ministras, inicijavo ir rūpinosi Kryžių kalno vienuolyno bei Šv. Pranciškaus onkologijos centro Klaipėdoje statybomis. Didelį dėmesį jis skiria darbui su onkologiniais ligoniais, kasmet organizuoja „Vilties bėgimą“ ir kitus „Vilties“ renginius.
Brolis Benediktas domisi menu, ypač daile, rašo poeziją. Laisvalaikiu važinėja dviračiu, žaidžia lauko tenisą.

paulius-vaineikis-ofm1Paulius Vaineikis OFM

Brolis kunigas Paulius (Dainius) Vaineikis OFM amžinuosius įžadus Mažesniųjų brolių ordine davė 1996 metais, o į kunigus buvo įšventintas 1999 metais. Jis yra kilęs iš Šiaulių.
Brolis Paulius daugelį metų organizuoja piligriminius jaunimo atgailos žygius bei piligrimines keliones jaunimui, dalyvauja ir sako mokymus evangelizacijose, krikščioniškose stovyklose, yra vertinamas ir populiarus rekolekcijų vedėjas, niekada nenustygstantis vienoje vietoje. Brolis Paulius porai metų buvo išvykęs į misijas užsienyje, didelį dėmesį skiria ligonių lankymui ir dvasiniam konsultavimui.
Laivalaikiu broliui Pauliui patinka sportuoti, jis kasmet dalyvauja pranciškonų organizuojamame „Vilties bėgime“ ir įveikia pusmaratonio distanciją. Jis taip pat tapo ikonas ir veda ikonografijos kursus.

Astijus Kungys OFM

Brolis kunigas Astijus Kungys OFM amžinuosius įžadus Mažesniųjų brolių ordine davė dar pogrindyje – 1989 metais ir buvo vienas iš pirmųjų brolių, sugrįžusių iš pogrindžio į Kretingą. Tais pačiais metais jis tapo ir kunigu. Brolis Astijus yra kilęs iš netoliese Kretingos esančių Vydmantų.

Brolis Astijus visada didžiausią dėmesį skyrė evangelizacijoms, inicijavo krikščioniškas stovyklas, misijas, skelbė Evangeliją pasitelkdamas žiniasklaidą. Devynerius metus jis buvo Lietuvos Šv. Kazimiero provincijos ministras.

Laisvalaikiu broliui Astijui patinka bendrauti su žmonėmis, žiūrėti rusiškus serialus. Brolis Astijus labai domisi Lietuvos ir užsienio politika, istorija.

Leopold Scheifele OFM

Brolis kunigas Leopoldas Scheifele OFM amžinuosius įžadus Mažesniųjų brolių ordine davė dar 1966 metais, į kunigus buvo įšventintas 1968 metais ir 1991 metais atvyko gyventi į Lietuvą iš Vokietijos. Į Lietuvą tėvas Leopoldas atvyko kaip misionierius, ilgą laiką rūpinosi prie Kretingos esančia Tūbausių parapija, dėstė Kretingos Šv. Antano kolegijoje, Kretingoje atidarė vaistinę ir padėjo įsteigti labdaros valgyklą „Rūpestėliai“. Tėvas Leopoldas yra pranciškoniškųjų šaltinių žinovas, rūpinasi šių šaltinių vertimu į lietuvių kalbą.

Juozapas Pudžemys OFM

Brolis kunigas Juozapas Pudžemys OFM amžinuosius įžadus Mažesniųjų brolių ordine davė dar pogrindyje – 1985 metais ir buvo pirmasis atgautos Kretingos parapijos klebonas. T. Juozapas tapo kunigu 1972 metais. Jis yra kilęs iš Šilalės rajono.

„Tėveliuku“ vadinamas brolis Juozapas yra visų gerbiamas ir populiarus nuodėmklausys, taip pat vertinamas dėl uždegančių ir taiklių pamokslų. Tėvas Juozapas kunigystės veiklą pradėjo dar pogrindyje, 1972 metais, ir sunkiai dirbo, kad okupuotoje Lietuvoje būtų išsaugotas gyvas katalikų tikėjimas.

Šv. Mišios:

I – Šv. Mišių nėra;

II-III – 7.00 val. Aušrinė ir Rytmetinė (maldos iš Brevijoriaus) 18.00 val. Šv. Mišios

IV – 7.00 val. Aušrinė ir Rytmetinė (maldos iš Brevijoriaus) 18.00 val. Šv. Mišios su pranciškoniškuoju jaunimu

V – 7.00 val. Aušrinė ir Rytmetinė (maldos iš Brevijoriaus) 18.00 val. Šv. Mišios su koplyčios choru (vad. br. Leopoldas Scheifelle)

VI – 7.00 val. Aušrinė ir Rytmetinė (maldos iš Brevijoriaus) 16.00  val. Švč. sakramento adoracija – maldos už pašaukimus 17.00 val. Šv. Mišios (Sekmadienio išvakarės)

VII – 7.00 val. Aušrinė ir Rytmetinė (maldos iš Brevijoriaus) 11.00 val. Šv. Mišios (Jaunoms šeimoms) 15.00 val. Sumos šv. Mišios

Oficialus pavadinimas: Mažesniųjų brolių ordino Lietuvos Šv. Kazimiero provincijos Klaipėdos Šv. Pranciškaus Asyžiečio vienuolynas

Registracijos adresas: Savanorių g. 4, LT-92291 Klaipėda
Įmonės kodas: 302435805
PVM mokėtojo Įmonės kodas: LT100005073218
Sąskaitos numeris: LT414010042300958372, AB DNB bankas

Vadovas Benediktas (Sigitas) Jurčys OFM, gvardijonas

Telefonas: +370 698 40049
El. paštas: sjurcys@gmail.com