Vilniaus Šv. Pranciškaus Asyžiečio parapija

Vilniuje pranciškonai observantai (bernardinai) prie Vilnelės įsikūrė dar 1469 m. Juos pasikvietė Lietuvos didysis kunigaikštis ir Lenkijos karalius Kazimieras Jogailaitis.

Prie vienuolyno 1814 m. įkurta Šv. Pranciškaus Asyžiečio parapija. Po 1863 m. sukilimo vienuolynas carinės valdžios buvo uždarytas, vienuoliai išvaryti, o parapija perduota dieceziniams kunigams. Sovietinė valdžia 1949 m. bažnyčią visai uždarė, o parapiją perkėlė į Šv. Onos bažnyčią.

Po sovietinės okupacijos 1994 m. į Šv. Pranciškaus Asyžiečio (Bernardinų) bažnyčios griuvėsius vėl sugrįžo broliai pranciškonai, o 2001 m. oficialiai atkurtas Šv. Pranciškaus ir Šv. Bernardino vienuolynas bei istorinė Šv. Pranciškaus Asyžiečio parapija.

Parapijoje renkasi įvairios maldos grupės: vyrų maldos grupė, moterų maldos grupė charizminės maldos grupė, dvasinės pagalbos grupė onkologiniams ligoniams ir jų artimiesiems. Čia taip pat veikia pasauliečių pranciškonų ir pranciškoniškojo jaunimo brolijos bei vaikų grupelė „Pranciškučiai“. Parapijoje gieda ir gausus būrys chorų bei šlovinimo grupių.

Daugiau informacijos: interneto tinklalapyje www.bernardinuparapija.lt

Bernardinų jaunimo centras

Viešoji įstaiga „Bernardinų jaunimo centras“ yra organizacija, vienijanti visas jaunimo iniciatyvas po Bernardinų skliautais. Jos misija – atliepti parapijos jaunimo poreikius, augti tikėjime ir liudyti Kristų. Tikslas – suburti ir ugdyti jaunimą, evangelizuotis bei skelbti Gerąją Naujieną kitiems.

„Bernardinų jaunimo centras“ organizuoja Advento ir Gavėnios rekolekcijas jaunimui, šlovinimo vakarus ir paskaitų ciklus jaunimui aktualiomis temomis. Taip pat rengia evangelizacijas (Kamajų parapijos jaunimo globa), socialines tarnystes (Veliučionys, Vilniaus socializacijos centras). Centras organizuoja jaunimo grupes vykti į įvairius krikščioniškus renginius (Lietuvos ir pasaulio jaunimo dienos, krikščioniškos muzikos festivaliai). „Bernardinų jaunimo centras“ teikia finansinę pagalbą Pranciškoniškajam jaunimui ir jo misijoms.

Daugiau apie Bernardinų jaunimo centrą: www.bjcentras.lt

Rekvizitai ir kontaktai:

Registracijos adresas: Maironio g. 10-3, LT-01124, Vilnius
Įmonės kodas: 300667018
Sąskaitos numeris: LT067044060005987703, AB SEB bankas

Vadovas br. Edvinas Jurgutis OFM
Mob. telefono nr.: +370 606 09863
El. paštas: bjcentras@gmail.com
Tinklalapis: www.bjcentras.lt

Bernardinų socialinių paslaugų centras

Sugrįžę į Vilnių broliai pranciškonai pradėjo rūpintis ne tik Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčios atstatymu, bet ir gyvosios Bažnyčios, kurioje ypatingas dėmesys tenka silpniesiems, kūrimu. 1998 metais Lietuvos pranciškonai įsteigė viešąją įstaigą „OFM Mažesnieji broliai“, kurios svarbiausia misija turėjo būti socialinių paslaugų teikimas. Buvo vykdomos įvairios socialinės pagalbos akcijos, tačiau ilgainiui nuspręsta, jog reikia imtis nuoseklesnės veiklos. Taip išsirutuliojo Bernardinų socialinių paslaugų centro idėja.
Bernardinų socialinių paslaugų centro patalpose veikia Vaikų dienos centras, neįgaliųjų asmenų dienos centras, priklausomų asmenų dienos centras, dalijami maisto paketai skurstantiems žmonėms.

Daugiau apie Bernardinų socialinių paslaugų centrą: www.bernardinucentras.lt

Rekvizitai ir kontaktai:
Administruoja viešoji įstaiga „OFM Mažesnieji broliai“
Registracijos adresas: Maironio g. 10, LT-01124, Vilnius
Įmonės kodas: 124542042
Sąskaitos numeris: LT63 7044 0600 0779 5824

Vadovė Aida Jančiauskienė, direktorė
Mob. telefono nr.: +370 687 59301
El. paštas: aida@bernardinai.lt
Tinklalapis: www.bernardinucentras.lt

Lukiškių kalinių lankymas

Nuo 2006 metų brolis pranciškonas Arūnas Peškaitis OFM lankė nuteistuosius Lukiškių tardymo izoliatoriuje-kalėjime. 2007 m. J. E. kardinolas Audrys Juozas Bačkis paskyrė jį Lukiškių kalėjimo kapelionu. Br. Arūnas subūrė Vilniaus Šv. Pranciškaus Asyžiečio parapijos savanorių grupę, kurie kartu su juo kartą per mėnesį šventė šv. Mišias kalėjimo koplyčioje, o vėliau bendraudavo su nuteistaisiais. Br. Arūnas lankydavo kalinius kiekvieną savaitę, klausydavo išpažinčių bei dvasinių pokalbių. Jo pastangomis buvo didinamas susikalbėjimas tarp nuteistųjų ir administracijos, keičiamas neigiamas visuomenės nusistatymas į nuteistuosius. Br. Arūnas inicijavo keletą konferencijų Lukiškių kalėjime, kuriose pasisakė ne tik valdžios atstovai ir teisininkai, tačiau ir patys nuteistieji. Br. Arūno rūpesčiu kartą per mėnesį kalinius aplankydavo koks nors visuomenės veikėjas, kalėjime yra koncertavę daugelis atlikėjų.

Ši prasminga misija vyko iki 2019 m. Uždarius Lukiškių tardymo izoliatorių – kalėjimą ir iškėlus kalinius į penkias skirtingas įkalinimo įstaigas aktyvi ir dažna jų sielovada nutrūko. Br. Arūnas Peškaitis OFM bendrauja su kaliniais telefonu, laiškais ir pagal galimybes vyksta jų aplankyti. Su br. Arūnu ir toliau savanoriauja šios misijos savanoriai.

Daugiau informacijos apie misiją:

Tel. +370 687 87998 (Br. Arūnas Peškaitis OFM)

El. paštas: arunas.peskaitis@gmail.com

Interneto dienraštis „Bernardinai.lt“

Interneto dienraštis „Bernardinai.lt“ buvo įkurtas 2004 metais. Jo steigėjas – Mažesniųjų brolių ordino Lietuvos Šv. Kazimiero provincijos Šv. Pranciškaus ir Šv. Bernardino vienuolynas.

Nuo pat savo veiklos pradžios interneto dienraštis „Bernardinai.lt“ kviečia skaitytojus kartu ieškoti tiesos, stengtis geriau pažinti save ir pasaulį, kuriame gyvename, skelbti ir liudyti krikščioniškas vertybes.

Krikščioniška žiniasklaida – svarbus naujosios evangelizacijos darbo laukas. „Užuot keikę tamsą, uždekime žvakę“, – skelbia dienraščio šūkis. Jis kviečia skaitytojus pažvelgti į pasaulį per Kristaus dovanotą Gerąją Naujieną ir Bažnyčios socialinį mokymą ir ragina kartu liudyti Dievo ir artimo meilę, ypač tiems, kuriems jos reikia labiausiai – vienišiems, kenčiantiems skurdą, atskirtį, besivaduojantiems iš priklausomybių.

Interneto dienraščio tinklalapis: www.bernardinai.lt

Rekvizitai ir kontaktai:

Registracijos adresas: Maironio g. 10, LT-01124, Vilnius
Įmonės kodas 300671187
Sąskaitos numeris LT067044060005984890, AB SEB bankas
Bendrasis tel. (8 5) 231 3009
El. paštas: redakcija@bernardinai.lt

Direktorė Juozas Ruzgys
El. paštas: redakcija@bernardinai.lt

l.e.p. Vyriausioji redaktorė Jurgita Jačėnaitė

El. paštas:jurga@bernardinai.lt