Misijos Kenebunke (JAV)2016-12-18T21:52:08+02:00

Pranciškonų svečių namai (Franciscan Guest House)

Meino valstijoje, Kenebunke, šalia Šv. Antano pranciškonų vienuolyno, veikia pranciškonų svečių namai „Franciscan Guest House“. Tai yra tikinčiųjų pamėgta rekolekcijų ir poilsio vieta. Žmonės čia atvyksta dvasiniams pokalbiams ir išpažinčiai atlikti. Juos pasitinka rami aplinka, Atlanto vandenyno pakrantė ir išklausyti pasirengę broliai pranciškonai.

Nuo 1947 metų, kai priversti bėgti nuo sovietinės okupacijos lietuviai pranciškonai atvyko į Kenebunką ir įsigijo vietinį dvarą su sklypu, buvusių arklidžių pastatus jie pritaikė rekolekcijoms atlikti ir lietuvių išeivių naujakūriams apgyvendinti.

Po to, kai 1956 m. prie Šv. Antano vienuolyno Kenebunke prijungus naujus pastatus buvo įsteigta Šv. Antano aukštesnioji mokykla, šie pastatai ir toliau buvo naudojami rekolekcijoms per mokinių atostogas. Kai mokyklą teko uždaryti, patalpos buvo paverstos nuolat veikiančiu viešbučiu ir rekolekcijų centru. Grupės čia atvydavo iš visos Šiaurės rytų Amerikos į studentų stovyklas, vasaros festivalius, skautų suvažiavimus ir rekolekcijas ar paprasčiausių atostogų. 2000-aisiais renovavus pastatus, ši pranciškonų misija tęsiasi iki šiol.

Rekvizitai ir kontaktai:

Administruoja SAMA (St. Anthony Monastery Association)
Buveinės adresas: 26 Beach Ave Kennebunk, ME 04043, USA
Tel. +1 (207) 967-4865
El. paštas: info@franciscanguesthouse.com
Tinklalapis: www.franciscanguesthouse.com

Administratorius Michael Falcone
Tel. +1 (617) 233-7962
El. paštas: mikefalcone1@yahoo.com