Mažesniųjų brolių ordino Lietuvos šv. Kazimiero provincijos vardu nuoširdžiai dėkoju kiekvienam, praėjusiais metais parėmusiam mažesniųjų brolių veiklas. Jūsų padedami galime tarnauti parapijose, ugdyti jaunimą, rūpintis ligoniais, seneliais, kaliniais ir priklausomais žmonėmis, taip kartu kurdami gražesnę Lietuvos visuomenę Dievo garbei ir šlovei.

Šiuo metu Lietuvos šv. Kazimiero provincijai priklauso 8 vienuolynai Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Kretingoje, Pakutuvėnuose, Kryžių kalne, Kenebunke (JAV) ir Toronte (Kanada). Provincijai priklauso 35 amžinųjų įžadų broliai ir 2 postulantai. Broliai aptarnauja 5 parapijas, rūpinasi jaunimo ugdymu, onkologinių ligonių sielovada, seneliais, kaliniais, priklausomais žmonėmis ir vargšais. Prie vienuolynų įsteigta daug su broliais bendradarbiaujančių organizacijų. Prie Vilniaus vienuolyno veikia krikščioniškas interneto dienraštis „Bernardinai.lt“, Bernardinų socialinių paslaugų centras ir Bernardinų jaunimo centras. Kaune atidaryti Šv. Klaros senelių globos namai ir piligrimų namai „Domus Pacis“. Kretingoje veikia dar tarpukariu įsteigta Pranciškonų gimnazija, taip pat Šv. Antano dienos centras, „Rūpestėlių“ labdaros valgykla ir Kretingos Pranciškoniškojo jaunimo tarnyba. Klaipėdoje ligonių ir jų artimųjų laukia Šv. Pranciškaus onkologijos centras, J.A. Pabrėžos sensorinis sodas, o piligrimus priima naujieji Pranciškonų svečių namai. Pakutuvėnuose šeimos ir pavieniai žmonės gali atvykti rekolekcijų bei pasidžiaugti vasara Dievo artumoje. Broliai ir toliau tarnauja tikintiesiems Kenebunke ir Toronto lietuvių „Prisikėlimo“ parapijoje.
Visos šios mūsų veiklos būtų neįmanomos be pasauliečių bendradarbių ir geradarių paramos. Jaučiame gilų dėkingumą visiems, kurie ilgus amžius aukojo ir šiandien remia brolių pranciškonų misijas, nesvarbu, ar tai būtų stambios mecenatų lėšos, ar paprastų tikinčiųjų aukos. Mes, broliai, kiekvieną mėnesį meldžiamės už geradarius, kurie mus remia maldomis ir auka. Jų visų vardai įrašyti Gyvenimo knygoje ir kiekvieno žmogaus auka Dievo akyse yra labai brangi. Maloniai kviečiame ir Jus tapti šios gražios tradicijos tęsėjais.
Kviečiu Jus, Jūsų šeimos narius, draugus ir bendradarbius paremti mus ir skirti 1,2% gyventojų pajamų mokesčio.

VMI svetainėje www.vmi.lt; rasite visas nuorodas kaip skirti paramą, o MBO Lietuvos Šv. Kazimiero provincijos paramos identifikacinis numeris – 192094999.

Prašymą būtina užpildyti iki 2023 m. gegužės 2 d.

Tik Jūsų padedami galime nuveikti reikšmingus darbus ir kartu skleisti pranciškoniškąjį dvasingumą Lietuvoje.

TEATLYGINA JUMS DIEVAS

Pagarbiai,
br. Evaldas Darulis OFM
Mažesniųjų brolių ordino Lietuvos šv. Kazimiero provincijos ministras