„Meldžiu ir prašau kiekvienam iš jūsų Dievo palaimos, sveikatos, stiprybės ir gerų ateisiančių 2023-iųjų metų. Su šventėmis visus!“ – sako Mažesniųjų brolių ordino Lietuvos šv. Kazimiero provincijos ministras, br. Evaldas Darulis OFM.

Br. Evaldas sako: „Dažnai klausydamiesi Šventojo Rašto žodžių, kuriais mums perduodama, kaip turime gyventi, kaip turime palaikyti ryšį su Dievu ir žmogumi, galvojame apie Jėzų kaip apie suaugusį žmogų.“

Visgi Kalėdos kalba apie įsikūnijusį Dievą, kuris yra kūdikis, kuriam reikia pagalbos ir globos. Lygiai taip pat, kaip ir mums jos reikia.

Visą kalėdinį br. Evaldo sveikinimą klausykite čia.