Br. Algirdas Pogužinskas OFM pradėjo noviciatą La Vernos vienuolyne Italijoje.

Br. Algirdas Pogužinskas OFM pradėjo noviciatą La Vernos vienuolyne Italijoje! Sveikiname brolį! Prašome maldos už šią naują pradžią.

2022-09-28T12:15:12+02:00