Visiems Mažesniesiems Broliams,
Visoms Seserims Klarisėms,
Visoms Seserims Pranciškonėms,
Visiems Pasauliečiams Pranciškonams,

Brangūs Broliai ir Seserys, tegul Viešpats suteikia jums ramybę!
Šiais metais neįmanoma laukti Velykų ir jas švęsti pamirštant tai, kas vyksta pasaulyje. Karas Ukrainoje yra baisus dėl baisių kančių žmonėms ir jo keliamos grėsmės visai žmonijai. Kartu jis verčia mus pamatyti daugybės konfliktų visame pasaulyje tikrovę, tokių kaip – Etiopijoje ir Somalyje, Šri Lankoje, Mianmare, Jemene, Haityje, Kuboje, Sirijoje, Afganistane, Konge, Nigerijoje ir, deja, dar daug kur. Daugelyje iš šių vietų mes taip pat gyvename. Aš negaliu nepastebėti Viduržemio jūros regiono, kuris jau seniai daugeliui žmonių yra tapęs mirties vieta. Tikiuosi, kad šis mano Velykinis palinkėjimas mums padės atpažinti, kad pasaulio perėjimas jo Pascha vyksta istorijos suirutėje. Turiu omenyje, kad kova tarp Prisikėlimo jėgos ir jėgų norinčių ją išsklaidyti, visada yra galinga. Ir mes negalime likti neutralūs šioje kovoje.

Visą br. Massimo Fusarelli OFM laišką skaitykite čia.