Išrinkta nauja brolių pranciškonų Taryba. Provincijos ministras – br. Evaldas Darulis OFM, viceprovincijolu tapo br. Andrius Nenėnas OFM, o definitoriais išrinkti br. Paulius Bytautas OFM, br. Andrius Dobrovolskas OFM, br. Tomas Žymantas OFM ir br. Alvydas Virbalis OFM. Sveikiname brolius!