2021 m. spalio 30 d. Kretingos bažnyčioje atidengta atminimo lenta, skirta kunigo pranciškono Jurgio Ambraziejaus Pabrėžos (1771. 01. 15 – 1849. 10. 30.) 250 – ajam gimimo jubiliejui ir LR Seimo paskelbtiems jo vardo metams paminėti.
Atminimo lentą pašventino ir Šv. Mišias aukojo J. E. Telšių vyskupas Algirdas Jurevičius.

Šventėje dalyvavo Lietuvos šv. Kazimiero provincijos provincijolas br. kun. Algirdas Malakauskis OFM, Kretingos miesto meras Antanas Kalnius, skulptorius Algirdas Bosas, atminimo lentos autorius, seimo narys Antanas Vinkus, Pranciškonų gimnazijos, Kretingos J. Pabrėžos universitetinės gimnazijos mokiniai, Klaipėdos Marijos Taikos Karalienės parapijos kantičkininkai (vadovas V. Budreckis), S. Šiaučiulis, džiazo pianistas, pedagogas.
Renginį vedė diak. Nerijus Čapas OFS, Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino nacionalinis viceministras.

Po šv. Mišių pamaldų dalyvių procesija su žvakėmis, fakelais ėjo į Kretingos senąsias kapines prie Jurgio Ambraziejaus Pabrėžos kapo koplyčios. Čia maldomis ir giesmėmis pagerbė Jurgį Ambraziejų Pabrėžą.

Renginio nuotraukų galerija čia.