2021m. sausio 15 d., 11.00 val. Kretingoje įvyko mokslininko, botaniko, mokytojo, lietuvių kultūrinio sąjūdžio dalyvio, žemaičių raštijos veikėjo ir mokslo terminų kūrėjo, kunigo pranciškono Jurgio Ambraziejaus Pabrėžos 250-ųjų gimimo metinių ir Lietuvos Respublikos Seimo paskelbtų metų atidarymas.

Minėjimas  buvo pradėtas  prie  J. A. Pabrėžos paminklo  Kretingos Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai bažnyčios šventoriuje, po to vyko pagerbimo ceremonija Kretingos senosiose kapinėse prie J. A. Pabrėžos kapo antkapinės koplyčios.  Minėjimą inicijavo Kretingos rajono savivaldybės administracija,  Kultūros ir sporto skyrius ir  Mažesniųjų brolių ordino  Lietuvos šv. Kazimiero provincija.

Visą informacinį pranešimą apie Jurgio Ambraziejaus Pabrėžos metų paskelbimo pradžios iškilmes galite perskaityti čia

Lietuvos Respublikos vyriausybė patvirtino Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos parengtą  Jurgio Ambraziejaus Pabrėžos metų minėjimo 2021 m. planą. Plane numatytos Jurgio Ambraziejaus Pabrėžos veiklai skirtos mokslinės konferencijos ir minėjimai, edukaciniai, kultūriniai ir pažintiniai renginiai, laidos ir publikacijos. Susipažinti su parengtu planu galite čia.

Internetiniame dienraštyje Bernardinai.lt publikuotą Jolantos Klietkutės straipsnį „Lietuviškasis da Vinčis – kun. Jurgis Ambraziejus Pabrėža” galite perskaityti čia.

Marijos radijas parengė laidą „Kun. Jurgis Pabrėža: botanikas, gydytojas, poetas ir pasaulietis pranciškonas”, kurioje istorikas Julius Kanarskas pasakoja apie tai, kuo Jurgis Pabrėža svarbus visai Lietuvai, kokie jo nuopelnai botanikos ir medicinos srityse ir apie vis dar gyvą liaudies pamaldumą tėvui Ambrozijui. Visą interviu galite skaityti čia.