2021 m. balandžio 15 d. vyks nuotolinė mokslinė-praktinė konferencija, skirta J. A. Pabrėžos metams paminėti.

Konferencijos siekis – pristatyti visuomenei vieną iškiliausių XIX a. Žemaitijos asmenybių Jurgį Ambraziejų Pabrėžą, kartu skatinant domėtis šios iškilios asmenybės nuveiktais darbais, jų reikšme Kretingos kraštui, Žemaitijai ir Lietuvai.

Nuoroda į konferenciją: https://youtu.be/S1TI1JmrkjQ

Konferencijos programa:

(Konferencijos moderatorius
Diak. Nerijus Čapas OFS, Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino nacionalinis viceministras)

13.00 val. Konferencijos pradžia. Sveikinimai.
Br. kun. Andrius Dobrovolskas OFM, Mažesniųjų brolių ordino Lietuvos šv. Kazimiero provincijos Kretingos apreiškimo vienuolyno gvardijonas
Br. kun. Algirdas Malakauskis OFM, Mažesniųjų brolių ordino Lietuvos Šv. Kazimiero provincijos ministras
Antanas Kalnius, Kretingos rajono savivaldybės meras
Dalia Činkienė, Kretingos rajono savivaldybės administracijos Kultūros ir sporto skyriaus vedėja

13.15–13.35 val. Šv. Pranciškaus Asyžiečio dvasingumas Tėvo Jurgio Ambraziejaus Pabrėžos pamoksluose
Br. kun. Algirdas Malakauskis OFM, Mažesniųjų brolių ordino Lietuvos Šv. Kazimiero provincija

13.35–13.50 val. Jurgio Ambraziejaus Pabrėžos neformali lituanistinė mokykla Kretingos bernardinų vienuolyne XIX a.

Nijolė Raudytė, Kretingos Apreiškimo vienuolyno biblioteka

13.50–14.10 val. Jurgis Ambraziejus Pabrėža – žemaičių bendrinės rašomosios kalbos kūrėjas

Prof. dr. Juozas Pabrėža, Šiaulių universitetas

14.10–14.25 val. Jurgio Ambraziejaus Pabrėžos pamokslų edukacinai aspektai

Dr. Kęstutis Trakšelys, Kretingos Jurgio Pabrėžos universitetinė gimnazija, Klaipėdos universitetas

14.25–14.35 val. Kavos pertrauka

14.35–14.55 val. Vienuolis Jurgis Ambraziejus Pabrėža

Br. kun. Juozapas Marija Žukauskas OFM, Kretingos Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai parapija

14.55–15.05 val. Etnofarmacinio paveldo augalai Klaipėdos universiteto Botanikos sode

Prof. dr. Asta Klimienė, Klaipėdos universitetas

15.05-15.25 val. Pranciškono J. A. Pabrėžos sielos ir kūno gydymo bruožai
Br. kun. Benediktas Jurčys OFM
Doc. dr. Rita Jankauskienė, Klaipėdos universitetas

15.35–16.00 val. Jurgio Ambraziejaus Pabrėžos žemaičių bendrinės kalbos idėja

Prof. dr. Giedrius Subačius, University of Illinois at Chicago ir Lietuvos istorijos institutas

16.00 val. Konferencijos uždarymas
Konferenciją rengia
Kretingos rajono savivaldybės administracijos Kultūros ir sporto skyrius
Mažesniųjų brolių ordino Lietuvos šv. Kazimiero provincija
Kretingos Viešpaties Apreiškimo Švč. M. Marijai parapija
Finansuoja
Lietuvos Respublikos Kultūros ministerija
Kretingos rajono savivaldybės administracija
Remia
Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešoji biblioteka
Mažesniųjų brolių ordino Lietuvos šv. Kazimiero provincijos Kretingos apreiškimo vienuolynas