Rugpjūčio 9 d. Šv. Klaros seserų vienuolyne Kretingoje vyks ses. Claire-Pascale Jeannet (Kler-Paskal Žanė) OSC knygos „Šventoji Klara Asyžietė” sutiktuvės.

15.00 val. – šv. Mišios su Mažesniųjų brolių ordino Lietuvos šv. Kazimiero provincijos ministru br. Algirdu Malakauskiu OFM ir broliais pranciškonais.

Po šv. Mišių – knygos „Šventoji Klara Asyžietė” sutiktuvės ir agapė vienuolyno pokalbių kambaryje.

Prancūzė klarisė Claire-Pascale Jeannet (Kler-Paskal Žanė) OSC, išsamiai susipažinusi su šaltiniais ir biografine medžiaga, kurį laiką gyvenusi Asyžiuje ir pažinusi ankštą Šv. Damijono konventą bei kalnų viršūnėmis banguojantį Umbrijos kraštovaizdį, ryžosi perteikti Neturtėlių seserų ordino pirmosios abatės gyvenimą istorinio romano forma.

Romanas apie šv. Klarą Asyžietę prancūzų kalba pasirodė 1989 m. ir iškart buvo išverstas į italų kalbą. Tai neabejotinai rodo jo aktualumą, nes ir šiandien panašaus pobūdžio tekstų nėra daug. Autorės teiginių pagrįstumą patvirtina nuorodos į šaltinius, pateiktos kruopščiai sudarytuose ir rengiant lietuvišką vertimą papildytuose bei atnaujintuose knygos prieduose („Chronologinėje lentelėje“, „Bibliografijoje“). Diskusijos ir atskirų faktų tikslinimas vyksta nuolatos, tačiau ses. Jeannet pasakojimas net ir paskelbus naujų įžvalgų lieka istoriškai patikimas, o šv. Klaros portretas – išsamus ir įtaigus.

Tylioji šv. Pranciškaus Asyžiečio bendražygė, šv. Klara, knygoje į skaitytojus kreipiasi pirmuoju asmeniu. Romane pristatyti esminiai šv. Klaros gyvenimo įvykiai: susitikimas su šv. Pranciškumi ir atsivertimo istorija, apsistojimas prie Šv. Damijono bažnyčios, seserų bendruomenės kasdienybė ir ryšys su Mažesniaisiais broliais, susirašinėjimas su šv. Agniete iš Prahos, mirtis ir kanonizacija. Knygos autorė nesusitelkia tik į ordinui pradžią davusią Šv. Damijono bendruomenę, bet nurodo ir naujas fundacijas, greitai pasklidusias už Italijos ribų, o pirmoji misijų vieta tapo Reimso miestas Prancūzijoje.

Ses. Pranciškos Kristinos Mačiulytės OSC parengtame įžanginiame straipsnyje „Nuo Šv. Damijono iki Šv. Klaros ordino ir toliau“ detaliau pristatomi autorės naudoti šaltiniai ir su pirmosiomis fundacijomis susijusi informacija. Taip pat glaustai apžvelgiami ordino raidos bruožai, iš pirminio branduolio kilusios atšakos, jų ypatumai ir charizmos bendrumas, pabrėžiamas naujausiuose Bažnyčios dokumentuose, skirtuose kontempliatyvioms vienuolijoms. Svarbus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės laikotarpis, kai klarisėmis imtos vadinti XVII a. pradžioje į klauzūrą perėjusios Šv. Pranciškaus Asyžiečio trečiojo regulinio ordino seserys (bernardinės), tačiau šv. Klaros regulos besilaikančios bendruomenės įkūrimas gerokai vėlesnis, tik po 1990 m. atgautos Nepriklausomybės. Fundacija Kretingoje taip pat glaudžiai susijusi su ordino įkūrėjos tėvyne Italija, Mantujos vienuolynu, jau suleidusi šaknis mūsų krašte ir kartu tebestiprinama gyvybingos ištakų versmės.
Taigi šiame leidinyje istorinis aspektas papildytas ir šiandienos aktualijomis, tai dvasinio pašaukimo grožį liudijanti ir dialogui atvira knyga.
Knygą iš prancūzų kalbos vertė Akvilė Melkūnaitė, išleido leidykla „Katalikų pasaulio leidiniai”.

Šv. Klaros seserų informacija