Džiaugiamės nauja pranciškoniška knyga, kurią išleido leidykla „Katalikų pasaulio leidiniai”. Tai italų autorės Maria Sticco 1926m. parašyta knyga „Šventasis Pranciškus Asyžietis“.

Marijos Stiko (Maria Sticco) vardas Lietuvos skaitytojams yra naujas, nors apskritai lengviausiai atpažįstamas kalbant kaip tik apie šventąjį Pranciškų. Šis vertimas parengtas pagal atnaujintą XVII leidimą (2014), tačiau Italijoje pakartotų leidimų skaičius ir toliau auga. 1926 m. minint 700-ąsias šv. Pranciškaus mirties metines pasirodžiusi knyga įveikė įvairių metodologijų kaitą bei literatūrinių skonių išbandymus ir lieka tarp populiariausiųjų. Kodėl?

Ko gero, labiausiai jos ilgaamžiškumą lėmė talentingai perteiktas pasakojimas, ryškūs psichologiniai portretai, veržlus, gyvas stilius. Nors apima daug įvairių temų: Asyžiaus Neturtėlio gyvenimas, istorinis, religinis, kultūrinis kontekstas, vėliau dar buvo pridėti du skyriai apie šv. Pranciškaus bendražygę šv. Klarą, mintis nepaklysta gausiose detalėse, citatose, amžininkų ir vėlesnių autorių biografiniuose aprašymuose. Knygoje nemažai aliuzijų į Šv. Raštą, kuris buvo itin svarbus abiem Asyžiaus šventiesiems, bet taip pat randame Viduramžių eiliavimo pavyzdžių bei nuorodų į didįjį Dantę. Susidaro įspūdis, kad dinamiškas pasakojimas, išsiliejantis ilgais, banguojančiais sakiniais, veda mintį pirmyn iki poskyrį užbaigiančio glausto apibendrinimo, kartais ir vieno žodžio – tarsi taiklaus šūvio į dešimtuką.

Taigi galima sakyti, kad ir pati knyga, parašyta, anot ją pristačiusio t. Agostino Džemelio OFM, paprastu tikslu: „pagerbti šv. Pranciškų tiksliai pasakant, kodėl mes jį mylime“, pataikė į dešimtuką.

s. Pranciška Kristina Mačiulytė OSC