Liepos 7-20 dienomis Wasagoje vyko tradicinė stovykla „Kretinga“ lietuviškai kalbantiems vaikams ir jaunimui. Joje darbavosi naujai į Toronto Prisikėlimo parapiją atvykęs brolis Paulius Vaineikis bei broliai studentai Edvinas Jurgutis ir Pijus Štangvaltas.