Gegužės 22 dieną Lietuva ir Pranciškoniškoji šeima atsisveikino su iškilia asmenybe – išeivijos lietuvių vyskupu pranciškonu Pauliumi Antanu Baltakiu OFM.

Laidotuvių Mišias Kauno Šv. Jurgio Kankinio bažnyčioje aukojo Jo Eminencija kardinolas Audrys Juozas Bačkis, koncelebravo Vilniaus vyskupas Arūnas Poniškaitis, provincijos ministras br. Algirdas Malakauskis OFM, daugelis brolių pranciškonų ir Kauno arkivyskupijos kunigų. Po Mišių a. a. vyskupas buvo išlydėtas į Kretingą, kur prieš mirtį išreiškė norą būti palaidotas.

Kretingos bažnyčioje, pasitikus veliono palaikus, vyko Valandų liturgijos vakarinė malda, po kurios Telšių vyskupas Kęstutis Kėvalas ir provincijos broliai, lydimi a. a. Pauliaus Baltakio artimųjų bei tikinčiųjų procesijos, palydėjo ir palaidojo velionį senosiose Kretingos kapinėse, šalia kitų šviesios atminties provincijos brolių.

Nuotraukų autorės Monika Midverytė ir Jolanta Klietkutė.