Kovo 9-11 dienomis Kretingoje vyko metinis Pranciškoniškojo jaunimo susitikimas „Jis pažvelgė į savo nuolankią tarnaitę“. Į jį susirinko 83 dalyviai iš Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių, Panevėžio, Kretingos, Jonavos, Šilutės, Žemaičių Naumiesčio, Pakutuvėnų, Darbėnų, Ventos, Gardamo, Raguviškių, Garliavos (Kauno raj.), Gargždų, Lenkijos, Ukrainos ir Azerbaidžiano.

Mokymus jaunimui vedė Ieva Krivickaitė, kalbėjusi apie nuolankų tarnavimą, Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino nacionalinė ministrė Virginija Mickutė OFS, kalbėjusi apie Pranciškoniškojo jaunimo tapatybę, ir brolis Astijus Kungys OFM, dalijęsis mintimis apie tarnystę.

Jaunimas kasdien šventė Mišias, varžėsi protų mūšyje, geriau vieni kitus pažino per brolystės vakarą, žiūrėjo rež. Arūno Matelio filmą „Nuostabieji Lūzeriai. Kita planeta”, iš kurio pasisėmė įkvėpimo tarnauti, dalijosi patirtimis grupelėse, šlovino, liudijo savo tikėjimą ir susitaikino su Dievu per išpažinčių ir adoracijos vakarą.

Susitikimas baigėsi kovo 11 d. šv. Mišiomis pas šv. Klaros seseris. Šiame Jaupra metiniame susitikime dalyvavo beveik visa Pranciškoniškoji šeima: mažesnieji broliai, konventualai, seserys klarisės, Švč. Širdies pranciškonės misionierės, pasauliečiai pranciškonai ir Jaupra.