Mažesniųjų brolių ordino Lietuvos šv. Kazimiero provincijos ministras sveikina šv. Kalėdų proga.