Gruodžio 23 dieną, dalyvaujant Mažesniųjų brolių ordino Lietuvos šv. Kazimiero provincijos ministrui br. Algirdui Malakauskiui, Kretingos ir Klaipėdos broliams, gausiam būriui tikinčiųjų ir miesto savivaldybės atstovams, buvo iškilmingai pašventintas geradarių lėšomis pastatytas šviečiantis kryžius, kuris primins katalikiškas Kretingos miesto šaknis ir visiems pakeleiviams liudys, jog Kristus yra mūsų šviesa ir viltis.