Bendromis Amerikos ir Lietuvos mažesniųjų brolių bei leidyklos „Magnificat leidiniai“ pastangomis lietuviškai išleista brolio pranciškono Casey’io Cole’o OFM knyga „Pašaukimas. Kas nutinka pasakius Dievui „Taip“. Joje jaunas amerikietis brolis gyvai dalijasi apie savo pašaukimą ir kelia aštrius klausimus, kurie yra aktualūs ne tik kiekvienam broliui pranciškonui, bet ir savo pašaukimo ieškančiam jaunimui bei kiekvienam krikščioniui.

„Casey’is Cole’as labai taikliai aprašo gyvenimą brolijoje ir jo įžvalgos gali padėti kiekvienam, priklausančiam vienokiai ar kitokiai bendruomenei bažnyčioje, universitete, šeimoje ar darbe, – sako br. Algirdas Malakauskis OFM, Lietuvos šv. Kazimiero provincijos ministras. – Kai kurie žmonės tiesiog varo iš proto ir mielai juos nušluotume nuo žemės paviršiaus? Taip, tai pažįstama kiekvienam, nes, pasak Casey’io Cole’o, bendruomenė yra baisi vieta, kurioje pasirodo mūsų egoizmas. Būdami vieni, galime įsivaizduoti mylį visą pasaulį, ir tik patekę į bendruomenę, iš kurios negalime pabėgti, suprantame, kad tikrosios pabaisos gyvena mumyse.“

Casey’is  Cole’as yra jaunimui žinomas tinklaraštininkas, kuriantis religinio turinio vaizdo įrašus, atvirai svarstantis jam kylančius krikščioniško ir pranciškoniško gyvenimo klausimus. 2017 m. rugpjūčio mėnesį jis davė amžinuosius įžadus Mažesniųjų brolių ordine, o šiuo metu studijuoja teologiją ir ruošiasi kunigystei.

„Knyga gerai perteikia jauno brolio gyvenimą, suteikia progą bent „pauostyti“, ką reiškia pirmieji gyvenimo metai pranciškonų bendruomenėje, kaip keičiasi žvilgsnis į brolius ir ką reiškia būti mažesniuoju“, – sako pranciškonas studentas br. Edvinas Jurgutis OFM.

Knygą galima įsigyti „Magnificat leidiniai“ būstinėje (M. K. Paco g. 4, Vilnius), Katalikų pasaulio knygyne (Šventaragio g. 4, Vilnius), Vilniaus Šv. Pranciškaus Asyžiečio parapijos knygynėlyje (Maironio g. 10), Šv. Kazimiero knygyne (Vilniaus g. 3, Kaunas), arbatinėje-knygyne „Špitolė“ (Vilniaus g. 3, Kretinga). Taip pat internetu patogupirkti.lt ir knygos.lt svetainėse.