Rugsėjo 25 d., antradienį, 16 val.Vytauto Didžiojo universiteto Didžiojoje auloje (Gimnazijos g. 7, Kaunas) vyks doc. dr. Artūro Grickevičiaus mokslinės monografijos „Užsienio lietuvių vyskupas Paulius Antanas Baltakis OFM: tarnystės Bažnyčiai ir Tėvynei kelias“ sutiktuvės.

Pristatyme dalyvaus knygos autorius, LVK delegatas užsienio lietuviams katalikams prel. Edmundas Putrimas, Lietuvių išeivijos instituto mokslo darbuotoja doc. dr. Ilona Strumickienė, Lietuvos šv. Kazimiero provincijos ministras br. Algirdas Malakauskis OFM ir pats vyskupas t. Paulius Baltakis OFM. Muzikinę programą atliks VDU choras. Po oficialios renginio dalies visi bus kviečiami pasivaišinti.

Kviečiame dalyvauti renginyje!