Rugpjūčio 28 d., antradienį, Pranciškonų gimnazija Kretingoje surengė šventę ir pašventino patalpas, kuriose mokysis pirmoji pradinukų klasė. Į naujai atidaromą pirmokų klasę patekti norėjo net 50 vaikų, tačiau atrankos komisijai teko išrinkti 23 būsimus pirmokus. Pasak gimnazijos direktoriaus pranciškono Alvydo Virbalio, atrankoje esminis kriterijus buvo tėvų suinteresuotumas dalyvauti savo vaikų ugdyme, įsitraukti į mokyklos bendruomenės gyvenimą. Deja, ribotas patalpų skaičius kol kas neleido priimti daugiau vaikų.

Šventinė programa prasidėjo prie Kretingos Lurdo, kur viena iš gimnazijos kapelionių, pranciškonė misionierė s. Julija Lukauskaitė FMSC su gimnazijos mokiniais parodė trumpą spektakliuką apie šv. Pranciškų. Tuomet visi ėjo į mokyklą, kur kiekvieną vaiką asmeniškai palaimino ir naujas patalpas – klasę, skaityklą ir žaidimų kambarį – pašventino brolis pranciškonas Astijus Kungys. Šventėje dalyvavo Kretingos rajono meras Juozas Mažeika bei švietimo skyriaus vedėjo pavaduotoja Daiva Tranizienė. Pašventinus patalpas mokyklos fojė vyko vaišės, kurių metų tėvai galėjo pabendrauti tarpusavyje ir su mokyklos administracija, o vaikai susipažinti ir pirmą kartą pažaisti kartu.

„Nusprendėme pirmokų klasei pritaikyti pailgintos dienos modelį, – sako būsima pirmokų mokytoja metodininkė Sotera Martusevičienė. – Norim kurti neskubančią mokyklą, kur vaikai ne tik mokosi, bet ir bendrauja, eina į būrelius, atlieka asmenines užduotis, kad visas vakaras liktų šeimai.“ Pasak mokytojos, didelis dėmesys bus skiriamas ir vaikų dvasiniam ugdymui: „Kiekvieną dieną pamokas pradėsime malda, vadinama „Ryto ratu“. Artinasi Šiluvos atlaidai, tad su vaikais vyksime į Šiluvą. Taip pat sukūrėme specialią pirmoko maldą. Numatyta ir daugiau sielovados užsiėmimų: vyks mažųjų rekolekcijos, mažyčiais žingsneliais keliausime per adventą ir gavėnią, o spalio 4 d. minėsime šv. Pranciškaus dieną“, – pasakoja mokytoja Sotera Martusevičienė.

Popietinė užsiėmimų dalis lavins vaikų kūrybiškumą. „Kasdien vyks integruoti neformaliojo ugdymo susitikimai, kurie pratęs formalias pamokas, – aiškina mokytoja metodininkė. –Kadangi šv. Pranciškus Asyžietis buvo gamtos ir gyvūnų mylėtojas, padėsime vaikams geriau pažinti gamtos procesus, klasėje jau įrengta mini gamtos laboratorija, kur vaikai atliks bandymus, gamtos stebėjimus. Taip pat veiks dainos ir šokių studija, anglų kalbos užsiėmimai. Džiaugiamės, kad pavyko rasti žmogų, kuris mokys vaikus žaisti šachmatais. Be to, taikydamiesi prie šiuolaikinių vaikų, įtraukėme ir robotikos būrelį.“

Nuotraukų autorė Reda Čičiūnienė