Rugpjūčio 6-10 d. Labanore vyksta provincijos palapinių kapitula. Joje dalyvauja ir pranešimus skaito generalinis definitorius br. Caoimhin O’Laoide OFM.

Iškart po kapitulos, rugpjūčio 11 dieną, 18 val. Kretingos Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai bažnyčioje vyks novico br. Edvino Jurgučio pirmųjų laikinųjų įžadų šventė. Visus kviečiame gausiai dalyvauti ir palaikyti br. Edviną Jurgutį malda!