Liepos 27 – rugpjūčio 2 dienomis vyko Pranciškoniškojo jaunimo atgailos žygis į Porciunkulės atlaidus. Šiemet žygeiviai ėjo iš Šventosios į Kretingą, pakeliui aplankydami Laukžemę, Darbėnus, Dimitravą, Tūbausius, Padvarius ir Klibius.

Trisdešimt du piligrimai, įskaitant penkis brolius pranciškonus, savaitgalį praleido Šventojoje, kur ruošėsi evangelizacijai. Sekmadienio vakarą pramogų centre ,,Titanikas” vyko šlovinimo ir evangelizacijos vakaras poilsiautojams, kuriame jaunimas pirmą kartą sušoko evangelizacinį šokį. Kitais vakarais programa buvo kartojama lankomuose miesteliuose.

Piligrimai žygiuodami lankė ir meldėsi už žmones, kvietė juos į Mišias bei maldos ir šlovinimo vakarus. Viso žygio metu buvo meldžiamasi už Lietuvos dvasinį atgimimą. Padvariuose jaunimas aplankė socialinės globos namus, bendravo ir meldėsi su ten gyvenančiais seneliais ir ligoniais.

Jaunimą žygyje lydėjo nacionalinis dvasinis asistentas br. Antanas Blužas, br. Carlo Bertagnin, br. Paulius Vaineikis, br. Adomas Vyšniauskas ir br. Pijus Štangvaltas.

Porciunkulės atlaidų dieną jaunimas į Kretingą nešė Pranciškoniškosios šeimos Karalienės ikoną, kuri po Europos pasauliečių pranciškonų ir pranciškoniškojo jaunimo kongreso Lietuvoje iškeliaus į piligrimystę po nacionalines brolijas Europoje. Kretingoje jaunimas įsiliejo į visos parapijos atlaidų šventę, meldėsi pranciškoniškąjį 7 džiaugsmų rožinį, šlovino Dievą ir šventė Eucharistiją.

Šlovinimo vakaro nuotraukų autorius Tadas Kryžauskas, žygio nuotraukų autorius br. Antanas Blužas.