Gegužės 27 d., lankydamasis Prisikėlimo parapijoje,  Mažesniųjų brolių ordino Lietuvos šv. Kazimiero provincijos ministras br. Algirdas Malakauskis OFM vyskupo įgaliojimu teikė parapijos jaunimui Sutvirtinimo sakramentą. Tuo tarpu birželio 3 d. Toronto Prisikėlimo parapija šventė 65 metų jubiliejų, skaičiuojant nuo pirmųjų šv. Mišių, kurios 1953-aisiais vyko kino teatre.