//Prisikėlimo parapijos jubiliejaus ir Sutvirtinimo sakramento teikimo akimirkos

Prisikėlimo parapijos jubiliejaus ir Sutvirtinimo sakramento teikimo akimirkos

Birželio 3 d. Toronto Prisikėlimo parapija šventė 65 metų jubiliejų, skaičiuojant nuo pirmųjų šv. Mišių, kurios 1953-aisiais vyko kino teatre. Ta pačia proga vyskupo įgaliojimu Mažesniųjų brolių ordino Lietuvos šv. Kazimiero provincijos ministras br. Algirdas Malakauskis OFM teikė parapijos jaunimui Sutvirtinimo sakramentą.

2018-06-07T10:21:21+00:00