Dažniausiai mus pasiekia neigiamos naujienos iš karo niokojamos Sirijos – vaikų žūtys, medikamentų trūkumas, sugriautų bažnyčių vaizdai. Tačiau „Krikščionių medijų centras“ liudija viltį: tikinčiųjų bendruomenės gyvenimas tęsiasi ir Alepo Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčioje 35 jaunuoliai priėmė Sutvirtinimo sakramentą.

Reportažą lietuvių kalba parengė bendradarbė Jeruzalėje Airida Poškutė.

Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčioje 35 Alepo lotynų parapijos jaunuoliai priėmė Sutvirtinimo sakramentą.

Kaip vilties ženklą neramumų ištiktoje Sirijoje, Alepo Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčioje 35 jaunuoliai priėmė Sutvirtinimo sakramentą.

Šv. Mišioms vadovavo Jo Ekselencija Sirijos lotynų vyskupas George Abou Khazen’as kartu su parapijos broliu kun. Ibrahim Al Saba. Į Mišias susirinko daug tikinčiųjų, o nesenai įkurtas vaikų choras Mišias pripildė muzikos garsais.

Mišiose buvo skaitomos ištraukos iš pirmojo laiško korintiečiams, kurias vyskupas toliau paminėjo savo homilijoje.

Jo Ekselencija George Abou Khazen’as OFM
Alepo lotynų apaštališkasis vikaras Sirijoje

„Sutvirtinimo sakramentas žmogaus gyvenime yra esminis. Be Šventosios Dvasios įkvėpimo, niekas negali sakyti: „Kristus yra Viešpats“.

Abou Khazen’as vieną po kito palaimino visus priėmusius sakramentą ir kvietė pasitikti Šventosios Dvasios dovanas. Prieš sakramento priėmimą, jaunuoliai giliai apmąstė jo paslapties reikšmę bei Šventosios Dvasios svarbą jų krikščioniškame gyvenime.

Ofertorijos metu buvo pristatyti tam tikri daiktai, simbolizuojantys jaunimo giliausias viltis. Tarp šių daiktų buvo ir mažas paveikslas su užrašu: „Taika Sirijai“.

Šis ypatingas renginys baigėsi Eucharistija ir po to jaunuoliai tradiciškai įsiamžino nuotraukose.

Paruošta:

Reportažas: Krikščionių medijų centras
Filmuota:  Alepo Šv. Pranciškaus Asyžiečio parapija
Redaktorius: Johny Michel‘as