Balandžio 29 dieną Telšiuose, Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos patalpose (Katedros a. 6), vyks ketvirtasis Palaiminimų sekmadienis „Dievas Jį išaukštino ir padovanojo Jam vardą“ (Fil 2, 9).
Konferencijas ves Telšių vyskupas J. E. Kęstutis Kėvalas, ir evangelizacinės katalikų bendruomenės „Sion“ steigėja, tarptautinės katalikų charizmatinio atsinaujinimo (ICCRS) tarybos prezidentė – emeritė Michelle Moran (Didžioji Britanija).