Švenčiant jubiliejinę sukaktį, vėl atsigręžiama į asmens  gyvenimą, apmąstomi nuveikti darbai. 2018 kovo 23-ąją Pranciškonų gimnazijos aktų salėje į poetės, mokytojos, Kretingos miesto garbės pilietės Bronės Liniauskienės 95-ųjų gimimo metinių  jubiliejui skirtą  popietę – prisiminimą susirinko buvę Pranciškonų gimnazijos mokytojai bei svečiai iš kitų rajono mokyklų. Džiaugiamės, kad atsiminimų popietėje dalyvavo poetės dukra, Klaipėdos universiteto dėstytoja, Socialinių mokslų daktarė, profesorė Audronė Liniauskaitė bei Lietuvos autorių teisių gynimo asociacijos agentūros direktorius, poetės sūnus rašytojas Jonas Liniauskas. Mokytojos  vaikaitis Vilniaus universiteto Filosofijos fakulteto dėstytojas, docentas daktaras Antanas Kairys.

Gimnazijos Direktorius Alvydas Virbalis OFM, prisimindamas mokytojos darbus, jos  veiklą mokykloje, kalbėjo, kad į Amžinybę išėjęs žmogus gimsta Dangui.

Popietės – prisiminimo nuotaiką sukūrė mokytojos Virgilijos Kavoliūnienės ir Virginijos Rudavičienės parengti mokiniai iš  I Ga, I Ge, 7b,  6d,  II Ga ir IV b klasių. Interpretuodami rašytojos  kūrybą, jie pristatė iš B. Liniauskienės lyrikos rinkinių sukurtą kompoziciją ir papasakojo, kaip į poezijos pasaulį atėjusi ,,Palei žydintį lauką“, mokytoja prisėda tyliai pasikalbėti. Pašaukdama medį, stabteli ,,Po birželio stogu“, o suvokdama, kaip dūžta laikas, tyliai rymo ,,Ant vakaro kranto“ ir,  atsigręžusi į praėjusį laiką, supranta, kad mintys kaip ,,Kregždės praauga dangų“. Skambėjo muzika: kankliavo Sigita Razmutė, pianinu grojo Vilius Juodys.

Nuotraukos autorė Reda Čičiūnienė

Kretingos  rajono viešosios  Motiejaus Valančiaus bibliotekos skaitytojų aptarnavimo skyriaus vedėja Birutė Naujokaitienė aptarė publikacijas apie poetę Bronę Liniauskienę periodiniuose leidiniuose, priminė, kad pagal jos tekstus yra sukurta dainų, ir pristatė poetės kūrybai skirtą bibliografinį leidinį, kurį sudarė ir išleido M. Valančiaus viešoji biblioteka.

Buvęs Pranciškonų gimnazijos mokinys, poetas Jonas Liniauskas papasakojo atsiminimų apie savo mamą, Bronę Liniauskienę, kuri buvo ir jo lietuvių kalbos mokytoja, paskatinusi rašyti eilėraščius. Prisiminimais apie poetę, kolegę pasidalijo ir gimnazijos mokytoja Danutė Rimkutė.

Bibliotekos vedėja Aldona Tamošauskienė pristatė rašytojos darbų parodą ir parengė mokytojos asmeninės bibliotekos knygų, kurias Gimnazijai dovanojo poetės šeima, ekspoziciją.  B. Liniauskienės šeima skyrė Gimnazijos bibliotekai ir finansinę paramą, todėl šiuo metu Pranciškonų gimnazijos bibliotekoje eksponuojamos naujausios knygos, nupirktos už paaukotas lėšas.

Nuotraukos autorė Reda Čičiūnienė

Jautrus brolio Bernardo Belicko OFM žodis popietės pabaigoje sukūrė artėjančio Verbų sekmadienio nuotaiką. Gimnazijoje buvo paskelbtas poetės knygoms skirto ekslibriso konkursas. Įdomiausi mokytojos Liudmilos Liaudanskaitės mokinių  darbai buvo eksponuojami  salėje renginio metu. Poetės šeimos nariai išrinko geriausią Gabijos Dirvonskytės (I Gb kl.) darbą ir juo bus pažymėtos mokyklos bibliotekai dovanotos knygos.

Didelė poetės dovana – Pranciškonų gimnazijos himno žodžiai, kuriems melodiją sukūrė A. Žilys. Popietės – prisiminimo pabaigoje himną dainavo gimnazistė Orinta Šlušnytė (mokytoja Veronika Šlionskytė), o renginio vedėjai gimnazistai, Agota Puškorytė ir Kristijonas Miklovas,  pakvietė prie mokytojos B. Liniauskienės kapo nunešti gėlių ir uždegti žvakelę.

Renginio organizacinė grupė