Pranciškonų gimnazijos direktorius br. Alvydas Virbalis OFM. Nuotraukos autorė Reda Čičiūnienė

Nuo 2018 m. rugsėjo 1-osios Pranciškonų gimnazijoje mokysis ir pradinukai. Gimnazijos direktorius pranciškonas Alvydas Virbalis komentuoja, kuo bus išskirtinis pirmokų mokymas ir kokie kriterijai taikomi būsimų pradinukų ir jų tėvų atrankoje.

Šiemet Pranciškonų gimnazija švenčia 85 metų jubiliejų, tačiau pradinio mokslo įvedimas yra nauja patirtis. Tam tikra prasme tai paranku, nes galite pritaikyti gerąsias praktikas, naujus ugdymo modelius. Tad kuo pasižymės pirmokų mokymas Pranciškonų gimnazijoje?

Patikslinčiau, kad tai nebus visiškai nauja patirtis. Tuo metu, kai Pranciškonų gimnazija dar buvo valstybinė mokykla, o jos steigėja buvo Kretingos rajono savivaldybės taryba, gimnazijoje veikė pradinės klasės. Tačiau, kai 2008 m. broliai pranciškonai po provincijos kapitulos nusprendė perimti gimnaziją į savo rankas, buvo nuspręsta  organizuoti pagrindinį ir vidurinį ugdymą. Taigi pirmokų klasės atidarymas, ilgainiui išaugsiantis į pradinį ugdymą gimnazijoje, yra naujiena viešajai įstaigai Pranciškonų gimnazija.

Ruošdamiesi klasės atidarymui, su būsima pradinukų mokytoja važiavome į katalikišką šv. Juozapo mokyklą Vilniuje pasisemti gerosios patirties. Mums labai patiko ir norime parvežti į Žemaitiją „neskubančios mokyklos“ modelį, kur vaikai viską atliktų klasėje ir jiems nebereikėtų grįžus dirbti namuose.

Dabar planuojame, kad pirmokų mokymas kasdien vyks iki 15 val. Kretingos kontekstas skiriasi nuo Vilniaus, čia gyvena daug senelių ir močiučių, galinčių padėti tėvams pasiimti vaikus iš mokyklos, todėl kol kas neplanuojame organizuoti užimtumo visai dienai. Tačiau išklausysime tėvų poreikius ir, jeigu dauguma pasisakys už vaikų mokymą iki 17 ar 18 val., tuomet kartu ieškosime sprendimų.

Gimnazistai. Nuotraukos autorė Reda Čičiūnienė

Pirmokų ugdymas neapsiribos vien formaliu ugdymu ir pamokomis, privalomomis pagal ugdymo planą. Vaikai bus lavinami ir per neformalų ugdymą, vyksiantį po pagrindinių pamokų. Popietinėje dienos dalyje vaikai lankys vieną iš pasirinktų būrelių – keramikos ar gamtos mokslų užsiėmimus, anglų kalbą, sportinius pramoginius šokius, šachmatus, dramą ar chorą. Tėveliai galės patys parinkti savo vaikui tinkamiausią veiklą. Be to, mokymas vyks kreipiant didelį dėmesį į socialinių įgūdžių ugdymą, bendruomeniškumo ugdymą tarp vaikų, kas rytą bus organizuojama bendra malda su vaikais, vėliau jie kartu valgys priešpiečius, o per pertraukas žais žaidimus.

Taip pat skirsime laiką atlikti savarankiškas užduotis klasėje, kad nebūtų namų darbų. Tai nereiškia, kad mokytojai viską rodys pirštu ir darys už vaiką, nes jau pirmokams reikia mokytis dirbti savarankiškai ir prisiimti atsakomybę už savo mokslus, žinoma, atsižvelgiant į jų amžių ir suvokimo lygį. Tačiau iškilus sunkumams, mokytojas visada bus šalia pasirengęs padėti.

Atidarant pradines klases neišvengiamai reikia atsižvelgti į šių dienų iššūkius, tokius kaip saugumas internete, medijų raštingumas, patyčių prevencija. Ar esate numatę specialias programas šiems klausimams, ar būsimi mokytojai bus pasirengę atsakyti vaikams į kylančius klausimus technologijų srityje?

Visi šie poreikiai yra aprašyti ugdymo plane, sudaromame vieniems arba dvejiems metams, kurio stengiamės nuosekliai laikytis. Kasmet organizuojame saugesnio interneto renginius mokykloje, taip pat savaitę be patyčių, vykdome socialinių įgūdžių ugdymo programą. Visa tai bus pritaikyta ir pirmokams.

Negaliu garantuoti, kad mokykloje nepasitaikys patyčių, bet galiu garantuoti, kad mes jas spręsime, ką ir dabar darome. Visose iškylančiose situacijoje kalbėsimės su tėvais. Siekiu, kad atsirastų svarbus tėvų, mokytojų ir pačių vaikų įsitraukimas. Šios trys šalys turi kryptingai darbuotis dėl visapusiško vaiko augimo.

Pirmokai turės jiems skirtą gamtos mokslų laboratoriją. Kokias užduotis jie ten galės atlikti?

Norime, kad vaikai nuo pirmųjų klasių prisiliestų prie gamtos mokslų, todėl, atsižvelgiant į jų amžiaus grupę ir gebėjimus, vaikai bus supažindinami su laboratoriniais bandymais. Dabar mūsų gimnazijoje aštuntokams yra įrengta speciali gamtos mokslų klasė, kur integruota chemija, fizika ir biologija, bei biotechnologijų laboratorija. Sieksime, kad nuo pirmos klasės vaikai lavintų praktinius įgūdžius ir prisijaukintų gamtos mokslus.

Gamtos reiškinių pažinimas labai artimas pranciškoniškai ugdymo sampratai. Nors kai kurie žmonės aiškina, jog tikėjimas prieštarauja mokslui, nes negali būti įrodytas empiriniais bandymais, tačiau yra kaip tik atvirkščiai: Dievas sukūrė pasaulį ir davė žmogui ne tik galimybę jame gyventi, bet įpareigojo tą pasaulį pažinti ir juo rūpintis. Suprasdami gamtos reiškinius mes pažįstame Dievo kūriniją, o per ją ir patį Kūrėją. Tuo tarpu nesigilindami į gamtos mokslus nesužinosime, ką Dievas yra mums patikėjęs.

Kokie reikalavimai keliami būsimiems pirmokams ir jų tėveliams? Ar pradėdamas lankyti katalikišką Pranciškonų gimnaziją vaikas privalo būti auklėjamas krikščioniškai?

Labai noriu akcentuoti, kad vaikams jokių akademinių patikrinimų tikrai nebus. Tačiau nusprendėme taikyti kitą įrankį – motyvacinę anketą, kurioje tėvams užduodami klausimai apie jų vaikus, kuo jų vaikais domisi, apie ką svajoja, ką tėvai galvoja apie santykį tarp laisvės ir atsakomybės. Žinoma, tėvų klausiame, koks jų požiūris į katalikų tikėjimą, ar jiems tikėjimas yra svarbi gyvenimo dalis. Taip pat klausiame, kuo tėvai gali prisidėti prie gimnazijos bendruomenės kūrimo.

Labai svarbu akcentuoti, kad pagrindinis kriterijus yra tėvų motyvacija ir noras leisti savo vaikus mokytis Pranciškonų gimnazijoje. Pirmas etapas bus anketos pateikimas, o antrasis – gyvas susitikimas ir motyvacinis pokalbis.

Mums svarbiausia, kad čia mokytųsi vaikai iš tų šeimų, kurioms priimtinos mūsų vertybės, gimnazijos misija ir vizija, kurios nori, kad vaikas įgytų ne vien svarbių dalykinių žinių, bet būtų ugdomas visapusiškai – ir vertybiškai, ir visuomeniškai.

Kiek kainuos mokymasis Pranciškonų gimnazijos pirmoje klasėje ir gal tėvai gali tikėtis nuolaidų?

Pradiniam ugdymui numatyta kaina yra 240 Eur per metus (arba 20 Eur per mėnesį), į kurią įeina apmokėjimas mokytojui už papildomą darbą ir už visus po pamokinius būrelius. Kretingoje ta suma tėvams gali atrodyti didžiulė, tačiau yra steigėjo patvirtinta tvarka, kad nepasiturintys tėvai gali prašyti sumažinti mokestį už mokslą. Tereikia pateikti šeimos pajamas patvirtinančius dokumentus. Todėl mokykla tikrai yra atvira visiems ir jokiu būdu neformuojame elitinės gimnazijos. Noriu atkreipti tėvų dėmesį, kad jokio stojimo į pirmą klasę mokesčio nėra. Mes apskritai nerenkame jokio stojimo mokesčio nei iš pirmokų, nei iš kitų mokinių.

Pranciškonų gimnazijoje vienas iš svarbių elementų yra vaikų sielovada, rekolekcijos, bendravimas su kapelionais. Ar mokyklos kapelionai bendraus ir su pradinukais, ar jiems numatytos rekolekcijos, piligriminės kelionės, ar tai paliekama tolesnei perspektyvai?

Su sielovados komanda jau planuojame priemones, kuriomis kursime vaikų ir tėvų bendruomenę. Kapelionai dirbs su vaikais, bet priemonės bus pritaikytos jų amžiaus grupei. Nesivešime vaikų į keliones su nakvyne, pradėsime nebent nuo dieninių išvykų. Vaikai pažins Dievą ne tik per tikybos pamokas, bet ir per meninę veiklą. Juk ir per dramą, muziką, gamtos mokslų būrelį galima pažinti, koks gražus yra mūsų Kūrėjas.

Parengė Monika Midverytė OFS