KPJT nuotraukų archyvas

Vasario 4 dieną Telšiuose vyks antrasis Palaiminimų sekmadienis. Sausio viduryje prasidėjęs kartą per mėnesį vykstančių renginių ciklas sukvietė visuomenę į atsinaujinusias Telšių vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos patalpas.

Palaiminimų sekmadieniai gimė kaip bendra Telšių vyskupo Kęstučio Kėvalo, brolių pranciškonų ir Kretingos Pranciškoniškojo jaunimo tarnybos iniciatyva, tačiau į pasiruošimą aktyviai įsijungė įvairios katalikiškos Telšių organizacijos ir bendruomenės. Sausio 14 dieną vykęs pirmasis Palaiminimų sekmadienis sulaukė didžiulio susidomėjimo – renginyje dalyvavo daugiau kaip trys šimtai dalyvių iš Telšių bei aplinkinių vietovių, taip pat svečių iš Klaipėdos, Kretingos, Gargždų, Mažeikių, Šiaulių ir kitų Lietuvos miestų. Visą dieną Telšiuose vykusį renginį tiesiogiai „YouTube“ kanale transliavo Katalikų medijų centras.

Palaiminimo sekmadieniai orientuoti ne vien į tikinčiųjų auditoriją, bet yra skirti visiems norintiems pažinti katalikų tikėjimą ne vien bažnytinėje aplinkoje, atnaujinti ar pagilinti savo žinias, užduoti rūpimus klausimus, betarpiškai susipažinti su dvasininkais ar susirasti naujų draugų. Antrojo sekmadienio tema pasirinkti Apreiškimo Jonui knygos žodžiai: „Ir kas girdi, teatsiliepia. Ateik.“ Konferencijas ves Telšių vyskupas Kęstutis Kėvalas ir pranciškonas Gediminas Numgaudis. Palaiminimų sekmadieniai skirti ne tik suaugusiems – renginio metu veikia vaikų tarnyba, vyksta kūrybiniai užsiėmimai paaugliams, kuriuos veda pašvęstojo gyvenimo broliai ir seserys, įvairių meno sričių (teatro, muzikos) specialistai, jaunimo ir tėvų savanoriai.

Kaip pristatė Palaiminimų sekmadienių autorius pranciškonas Gediminas Numgaudis, šio sekmadienio išskirtinumas bus programoje numatytas Krikšto pažadų atnaujinimas. „Atnaujindami savo Krikšto pažadus prašome, kad Dievas suteiktų mums atgimimo malonę, – sakė G. Numgaudis. – Tai svarbu, nes netrukus prasidės gavėnios laikas, kuris mus veda į kasmet Velykų naktį vykstantį Krikšto pažadų atnaujinimą“.

Palaiminimų sekmadienio pradžia  – vasario 4 dieną, 10 val. vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos patalpose (Katedros a. 6, Telšiai). Įėjimas nemokamas. Artimiausi Palaiminimų sekmadieniai vyks kovo 4-ąją, balandžio 29-ąją ir gegužės 27 dieną.