Nuotraukos autorė Reda Čičiūnienė

Sausio 26-28 d. Kretingoje jau trečią kartą vyks Lietuvos katalikiškų mokyklų festivalis, kurį rengia Pranciškonų gimnazija. Mokyklos direktorius brolis pranciškonas Alvydas Virbalis teigia, jog šįkart festivalio tema parinkta atsižvelgiant į popiežiaus Pranciškaus per pasaulio jaunimo dienas išsakytą padrąsinimą jaunimui – „Pakilk nuo sofos, aukis batus ir eik“.

„Programa prasidės penktadienį vakare, o renginio atidaryme tikėjimo liudijimu dalinsis ir jaunimui koncertuos dainininkas Mantas Jankavičius, – pasakoja br. Alvydas Virbalis. – Tą patį vakarą vyks mokyklų kūrybinės dirbtuvės bei pačių mokinių pasirodymai. Šeštadienį programa prasidės bendra malda, po kurios gimnazistams kalbės Vilniaus Bernardinų parapijietis italas Gian Luca Demarco. Tuomet vyks pasidalinimai darbo grupelėse, o po pietų švęsime Mišias, kurias aukos pranciškonų provincijolas br. Algirdas Malakauskis.“

Pasak direktoriaus, moksleivių tikrai laukia ne vien rimtos diskusijos, bet ir pramogos: „Kadangi festivalyje tikrai dalyvaus gimnazistai iš Šiaulių, Mažeikių ir Kauno, o taipogi tikimės atstovų iš Salantų, Panevėžio ir Vilniaus, į programą įtraukėme išvyką prie jūros, o Palangos klebonas Marius Venskus sutiko įsileisti gimnazistus į Palangos bažnyčios bokštą pažvelgti į pajūrį iš aukštai. Tuo tarpu šeštadienio vakaras bus skirtas Lietuvos šimtmečiui ir tautiškumo temai. Kretingos kultūros centro jaunimo folkloro ansamblis „KITEP“ parodys programą „Lietuvos miškų sergėtojas“.“ Jaunimas taip pat turės galimybę adoruoti Švenčiausiąjį Sakramentą ir susitaikyti su Dievu. Sekmadienį susitikimo programa užsibaigs šv. Mišiomis kartu su Kretingos parapija.

Nuotraukos autorė Reda Čičiūnienė

Br. Alvydas Virbalis teigia, jog pakartotinai organizuoti festivalį motyvuoja gimnazistų džiaugsmas ir siekis padrąsinti jaunus žmones dalintis savo tikėjimu: „Po praėjusio susitikimo mačiau žibančias mokinių akis, kurie tiesiog nenorėjo išvažiuoti. Taip pat gimnazistai, kurie praėjusį kartą buvo savanoriais, jau dabar laukia festivalio ir savo užsidegimą perduoda kitiems mokiniams. Manyčiau, kad tai ir yra pagrindinis įvertinimas, – sako mokyklos direktorius ir prideda – Antras tikslas yra išjudinti mokinių tarpusavio bendravimą tarp katalikiškų mokyklų. Tai sunku pamatuoti, bet esu tikras, kad šiais socialinių tinklų laikais draugystės tikrai užsimezga. Stengiamės, kad darbo grupės renginyje būtų mišrios, sudarytos iš skirtingų mokyklų, kad jauni žmonės pasidalintų tikėjimu, patirtų, jog tikėjimas yra ir svarbus, ir džiaugsmingas dalykas.“

Pranciškonų gimnazijos direktorius br. Alvydas Virbalis kaip vieną iš prioritetų mato bendruomeninių ryšių stiprinimą. „Dalyvaujant katalikiškų mokyklų asociacijos seminare man labiausiai užstrigo mintis, kad bendruomeniškumo nebuvimas liudija apie institucijos ar asmens neįgalumą. Kitaip tariant, neįgalumas lygu bendruomeniškumo nebuvimui. Panašiai yra pasakęs ir popiežius emeritas Benediktas XVI, kad tikėjimas gimsta ir bręsta bendruomenėje. Jei nėra bendruomenės, mes tampame neįgalūs Dievo malonei, negalime tikėjimo brandinti ir savo liudijimu auginti kito žmogaus tikėjimo. Aš viliuosi, kad festivalis pasitarnaus šiam tikslui – stiprinti bendruomenę ir brandinti mokinių tikėjimą į Jėzų Kristų.“