Gruodžio 25 dieną Vilniaus Šv. Pranciškaus Asyžiečio parapija jau ketvirtą kartą surengė šventinius Kalėdų pietus stokojantiems žmonėms, kurių susirinko apie penkiasdešimt. Šios labdaringos iniciatyvos autorius – parapijietis italas Gian Luca, kasmet įsileidžiantis į savo kulinarijos studiją ruošti šventinius pietus. Jam talkino gausus parapijos savanorių būrys.