Mielieji mūsų bičiuliai ir bendražygiai,

Nuoširdžiai sveikiname su šv. Pranciškaus Asyžiečio švente! Mūsų Serafiškasis tėvas dažnai kartodavo: „Mano Dievas ir mano viskas“. Atsisakęs visko dėl neturtingojo Viešpaties ir Jo Švenčiausios Motinos, jis gavo viską – tūkstančius brolių ir seserų, Dievo artumą ir amžinąjį gyvenimą. Sekdami jo pavyzdžiu ir mes stenkimės viską atiduoti į Gerojo Dievo rankas, nes kas duoda – gauna.

Ačiū, kad esate su mumis ir džiaugsmuose, ir sunkumuose! Viešpats telaimina jūsų gyvenimą per šv. Pranciškaus užtarimą.