Spalio 3–4 dienomis Kretingoje, Viešpaties Apreiškimo Švč. M. Marijai parapijoje, bus minima šv. Pranciškaus Asyžiečio šventė. Spalio 3 d. 18 val. vyks šv. Mišios šv. Pranciškaus Asyžiečio garbei, po kurių – šv. Pranciškaus tranzitas ir Švč. Sakramento adoracija. Spalio 4 d. 18 val. iškilmingas šv. Mišias aukos Telšių vyskupas J. E. Kęstutis Kėvalas. Detalesnė renginio programa – plakate.