Kun. Bernardas Talaišis viduryje. Nuotraukos autorius Gediminas Numgaudis.

Sekmadienį Floridoje, šv. Kazimiero pranciškonų misijoje, buvo atšvęstas kunigo Bernardo Talaišio kunigystės 65 metų jubiliejus. Kunigas Bernardas Talaišis jau keturiolika metų patarnauja čia esančiai lietuvių bendruomenei. Jubiliato pasveikinti atvyko Mažesniųjų brolių ordino Lietuvos šv. Kazimiero provincijos ministras br. Algirdas Malakauskis OFM, provincijos vikaras Andrius Nenėnas OFM ir provincijos definitoriai: br. Gediminas Numgaudis OFM, br. Julius Sasnauskas OFM, br. Evaldas Darulis OFM ir br. Andrius Dobrovolskas OFM. Po šv. Mišių aukos vyko šventiniai pietūs, o br. Algirdas Malakauskis brolių vardu pasveikino kun. Bernardą Talaišį įteikdamas jam popiežiaus Pranciškaus apaštalinį palaiminimą.

Nuotraukos autorius Gediminas Numgaudis.

Nuotraukos autorius Gediminas Numgaudis.

Br. Algirdas Malakauskis įteikia popiežiaus Pranciškaus apaštalinį palaiminimą. Nuotraukos autorius Gediminas Numgaudis.

Nuotraukos autorius Gediminas Numgaudis